Kroders ziņo

Apr
21
2017

VKKF mainījies nozaru ekspertu komisiju sastāvs

VKKF padome 21.04.2017. sēdē konkursa kārtībā, pamatojoties uz “Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) nozares ekspertu komisijas (izveidošanas un darba kārtības) nolikumu”, iecēla darbam VKKF nozaru ekspertu komisijās jaunus locekļus, jo daļai ekspertu pilnvaru laiks – divi gadi – bija beidzies.

Pretendentus dalībai konkursā pieteica juridiskas personas, kas saskaņā ar statūtiem darbojas kultūras jomā un ir saistītas ar attiecīgo kultūras nozari, kā arī Kultūras ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. Ekspertu komisijas tuvākajā laikā sanāks uz pirmajām sēdēm jaunajā sastāvā, lai ievēlētu nozares priekšsēdētājus.

Filmu mākslas nozarē darbu uzsāk Anna Rozenvalde, Jānis Nords, Armands Zvirbulis*, eksperta pienākumus turpina pildīt - Edmunds Jansons Lelda Ozola, Arta Ģiga, Inga Pērkone – Redoviča*

Kultūras mantojuma nozarē darbu uzsāk Una Sedleniece, Jānis Radiņš, Dagnija Baltiņa*, eksperta pienākumus turpina pildīt –Linda Krāģe, Jānis Asaris, Ilze Zariņa, Ilva Kalnāja*

Literatūras nozarē darbu uzsāk Ilva Skulte, Maira Dobele, Aivars Eipurs, eksperta pienākumus turpina pildīt – Pēteris Jankavs, Mārtiņš Kaprāns, Ilga Erba*, Sigita Kušnere*

Mūzikas un dejas mākslas nozarē darbu uzsāk Indriķis Veitners, Antra Dreģe, Iļja Vlasenko*, Normunds Vīksne*, eksperta pienākumus turpina pildīt – Boriss Avramecs, Inga Saksone, Inese Zagorska

Dizaina un arhitektūras nozarē darbu uzsāk Ingūna Elere, Velta Holcmane, Miks Pētersons, eksperta pienākumus turpina pildīt – Edgars Zvirgzdiņš, Anita Neilande, Vilnis Šlars*, Ilze Kundziņa*

Teātra mākslas nozarē darbu uzsāk Līga Ulberte, Kārlis Krūmiņš, Jānus Johansons, Inta Balode*, eksperta pienākumus turpina pildīt – Mārīte Balode, Viesturs Meikšāns, Linda Ģībiete*

Tradicionālās kultūras nozarē darbu uzsāk Dace Reinkopa, Ivars Cinkuss, Ilmārs Pumpurs*, eksperta pienākumus turpina pildīt – Baiba Krogzeme – Mosgorda, Daina Kraukle, Oskars Patjanko, Sarmīte Teivāne*

Vizuālās mākslas nozarē darbu uzsāk Ivars Drulle, Raitis Šmits, Māra Ādiņa*, eksperta pienākumus turpina pildīt – Astrīda Rogule, Kristaps Epners, Inga Šteimane, Māris Čačka*.

* Eksperta pienākumus veic pēc kultūras ministra ieteikuma

 
 
 

  Mūs atbalsta