Kroders ziņo

Jūn
1
2017

Izstāde „Kalnciema klase” Kalnciema kvartāla galerijā

No 2017. gada 6. jūnija līdz 22. jūnijam Kalnciema kvartāla galerijā būs apskatāma izstāde „Kalnciema klase”. Izstādes autori ir Helēna Heinrihsone, Baiba Magdalēna Eglīte, Anita Meldere, Maija Bērziņa un Biruta Jansone. Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas 1967.gada absolventi - skolotāja Jāņa Kalnciema pirmā klase.

Jūnijā, kad dažādu mācību iestāžu absolventi šķiras no savas skolas un klasesbiedriem, šogad Viņi sanāk kopā. Atkal pēc piecdesmit gadiem. Sanāk kopējām atmiņām un kopējai darbu izstādei.  Viņiem daudz kopēja. Daudz kopīgu skaitļu. 1948./49. dzimšanas gads.1960. – Viņi, laimīgie, kas uzņemti JRRMV. 7 mācību gadi pēc īpašas programmas, lai sagatavotos tālākām glezniecības studijām Mākslas akadēmijā. Viņus apvieno laiks un skolas kopējais jumts tolaik Mākslas akadēmijas paspārnē, nopietnas prasības un nopietns darbs, un, protams, skolotāji. Atmiņās atdzīvojas skrupulozo redzējumu pieprasošais Ansis Stunda, zīmēšanas metodikas virtuozs Arnolds Griķis, gleznotājs Harijs Veldre, Lija Būmane un izcilais, dievišķotais Jānis Osis, kas vecākajās klasēs mudināja, mācīja un pieprasīja atraisīties glezniecībai. Un audzinātājs – matemātiķis un mūzikas mīļotājs Jānis Kalnciems. Un kopīgas vasaras prakses, kopīgi piedzīvojumi un līdzīgi nākotnes
sapņi...

Dažādi ir bijuši Viņu tālākie ceļi. Vairumam studijas Valsts Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā, sastapšanās ar mīlestību, ģimene, darbs, dalība izstādēs. Katram savs ceļš. Bet kopīga visiem ir MĪLESTĪBA UZ GLEZNIECĪBU mūža garumā.
Izstādē Viņi, izgājuši dažādus ceļus, sanāk kopā. Pa dažādiem ceļiem. Divi (Helēna Heinrihsone, Anita Meldere) no augstskolu katedrām, divi no mākslas skolu direktoru kabinetiem (Biruta Jansone, Silvija Šķipsna), no mākslas un vispārizglītojošo skolu klasēm (Maija Bērziņa, Rudīte Dreimane, Guntars Ābels), no mākslas studijām (Ērika Katkeviča, Dzidra Riekstiņa, Regīna Some). Un daži atnāk caur mūžības vārtiem (Helēna Kuzmina, Teiksma Feldberga, Ilona Parfinoviča, Koida Keire, Dainis Dimiņš.

Baiba Magdalēna Eglīte: Būtībā cilvēki nemainās. Katrā no mums ir tā pati meitene vai zēns... Ir svarīgi saglabāt cilvēcisko azartu, spēju priecāties par apkārtējo pasauli. Tas pasargā no dzīves sarežģījumiem. Palīdz izdzīvot.

Helēna Heinrihsone: Kā vienu no spilgtākām pagātnes epizodēm mākslas skolas laikā jāmin liktenīgā tikšanās ar harizmātisko gleznotāju Jāni Osi, kuram 1965. gadā, pēc 9. klases tika uzticēta Vasaras prakses vadīšana Kazdangā, aizvietojot savu tēvoci, Rozentālskolas
pedagogu Ansi Stundu.

Anita Meldere: Skola saistās ar draudzību. Skaistas prakses, dabas un vietas jaukumi, randiņi...Meitenes – bijām brīvas, izdomas bagātas, skaistas un jautras.

Maija Bērziņa: Mēs bijām stipra un ārkārtīgi saliedēta klase. Un ļoti radoša.


Izstāde apskatāma Kalnciema kvartāla galerijā līdz 22. jūnijam katru dienu no 10.00-20.00, izņemot svētdienas. Ieeja bez maksas.

 

 
 
 

  Mūs atbalsta