Latvijas Universitāte 01.08.2017

Līdz 1. oktobrim aicina pieteikties konferencei “Literatūra un reliģija”

Līdz 1. oktobrim aicina pieteikties konferencei “Literatūra un reliģija”

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) Latvistikas un baltistikas nodaļa aicina piedalīties XII Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Literatūra un reliģija”, kas notiks Rīgā, Visvalža ielā 4a, 2017. gada 1. - 2. decembrī. Šī gada konferences vadmotīvs – 3 pāri un 6 likteņi: Simsons un Delīla, Boāss un Rute, Jāzeps un Potifara sieva.  Referenti ir aicināti pētīt šo tēlu un motīvu izcelsmi un atskaņas Bībelē, literatūrā, mākslā un kultūrā.

Konferences rīkotāji piedāvā potenciālajiem referentiem sagatavot priekšlasījumus, kuros tiktu skarti teoloģijas un literatūrzinātnes, reliģijas un literatūras, mākslas, teātra, kino un mūzikas mijiedarbības jautājumi, piedāvājot konkrētu, reliģisku tēmu iespaidā radītu mākslas darbu analīzi un interpretāciju aktuālā kontekstā.

Darba valodas: latviešu, angļu, vācu.

Konferenci atbalsta Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte ( www.hzf.lu.lv), Literārās kritikas vietne www.ubisunt.lu.lv un Teātra procesu vietne www.kroders.lv.

Konferences materiālus būs iespējams publicēt recenzējamā rakstu krājumā. Maksa par dalību konferencē – 30 EUR (lūgums pārskaitīt uz norādītajiem rekvizītiem līdz 2017. gada 1. novembrim).

Rekvizīti:

Pamatojums: 2017. gada Konference Literatūra un reliģija (B 4510 251). Banka: Valsts kase; Kods: TRELLV22; Konta numurs: IBAN LV33TREL9150101000000. Rekvizīti: Latvijas Universitāte, PVN reģ. Nr.: LV 90000076669,  Pasta indekss: LV-1586; Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga.

Konferences organizācijas komiteja: prof. Ieva Kalniņa, prof. Māra Grudule, Mag. philol. Jūlija Dibovska.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu līdz 2017. gada 1. oktobrim lūdzam sūtīt uz e-pastu: ieva.kalnina@lu.lv

Informācijai un jautājumiem: ieva.kalnina@lu.lv

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt