Kārļa Dziļlejas fonds 14.09.2017

Kārļa Dziļlejas fonda konkurss par darbiem latviešu literatūras zinātnē

Kārļa Dziļlejas fonda valde izsludina konkursu Latvijas augstskolu studentiem par darbiem latviešu literatūras zinātnē semestra darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu grupās – (prēmijas attiecīgi EUR 100, 150 un 200).

Darbi ar zinātniskā vadītāja atsauksmi iesniedzami datorrakstā (iesējums nav obligāts) un elektroniski (atsūtot pa e-pastu) līdz 2017. gada 20. oktobrim. Pēc konkursa noslēguma tie saņemami atpakaļ līdz šā gada beigām.

Rezultātus Kārļa Dziļlejas fonda valde paziņos, un prēmijas svinīgi pasniegs 9. decembrī, pieminot rakstnieka un literatūrzinātnieka 126. dzimšanas dienu.

Darbus adresēt Kārļa Dziļlejas konkursam un sūtīt (vai iesniegt) Maijai Kalniņai Rakstniecības un mūzikas muzejā Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001, 4. stāvā 416. telpā, noteikti norādot savu adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt