Apgāds ZINĀTNE 05.11.2017

Iznākusi Līvijas Volkovas grāmata "Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme"

Apgāds "Zinātne" laidis klajā literatūrzinātnieces Līvijas Volkovas grāmatu "Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme. Rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs un komentāros"  rakstnieka vēstuļu apkopojumu, izpēti, skaidrojumus.

Rūdolfs Blaumanis rakstīja garas, personiskas un atklātas vēstules, kas sniedz nepastarpināti dokumentālu iespaidu ne tikai par viņa ētiskajiem un estētiskajiem, politiskajiem un sociālajiem uzskatiem, bet arī par rakstnieka intīmajām izjūtām un pārdzīvojumiem, viņa dažkārt veltīgām ilūzijām.

Līdz šim Blaumaņa vēstules nepilnīgā apjomā publicētas Kopotu rakstu 7. un 8. sējumā (1959-1960). Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades pētnieces literatūrzinātnieces Līvijas Volkovas sagatavotajā rakstnieka vēstuļu pilnajā izdevumā pirmoreiz apkopotas visas pieejamās Blaumaņa 355 vēstules, kur līdzās jau iepriekš publicētajām būs vairāk nekā 10 pirmpublicējumi, kas atrasti Rakstniecības un mūzikas muzeja fondos, LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un retumu nodaļā, kā arī privātpersonu krājumos.

Līdz šim publicētās vēstules nav komentētas, 10 no tām publicētas vācu valodā bez tulkojuma latviešu valodā.

Šajā izdevumā vēstuļu teksti publicēti, saglabājot visas oriģinālos esošās R. Blaumaņa rakstības, resp., valodas īpatnības. Iepriekšējos publicējumos svītrotie paša rakstnieka necenzētie vārdi un izteikumi viscaur atjaunoti. Saskaņā ar mūsdienu valodas normām labota vienīgi interpunkcija un garumzīmes.

Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Vairāk informācijas apgāda "Zinātne" mājaslapā.

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt