Kroders.lv 09.07.2019

Baltijas Kultūras fonds sadalījis finansējumu pirmajā projektu konkursā

Ar Igaunijas Kultūras fonda starpniecību Baltijas Kultūras fonds ir apstiprinājis pirmā konkursa rezultātus. 400 000 eiro ir piešķirti Baltijas valstu kopīgajiem kultūras projektiem, kas tiks izmantoti 9 projektu atbalstam tēlotājmākslas, mūzikas un izpildītājmākslas jomā. 

50 000 eiro tika piešķirta kopīgajam mākslas projektam “Baltic Transfer”, kurā piedalās Valsts Jaunatnes teātris “Lithuania”, Latvijas Jaunā teātra institūts un “Vaba Lava” Igaunijā, kas piedāvās iestudējumus “TR Warzsawa” Varšavā un “Volksbühne” Berlīnē.

Kā pastāstīja Ragnārs Sīls, starptautiskās ekspertu grupas dalībnieks, “vērtējot projektus, interese par Baltijas Kultūras fonda konkursu bijusi lielāka nekā gaidīts, un, neskatoties uz to augsto kvalitāti, nebija iespējams atbalstīt visus projektus. Konkursam iesniegto 33 projektu vidū bija ļoti spēcīgi, rūpīgi pārdomāti un ilgtspējīgi priekšlikumi ar labu potenciālu, lai panāktu lielāku starptautisko atpazīstamību un ar kultūras palīdzību ievirzītu Igauniju, Latviju un Lietuvu pasaules kultūras kartē. Finansēti kultūras pasākumi, kas notiek starptautiski zināmās un pat ikoniskās vietās, piemēram, Volksbühne Berlin vai tādā labi zināmā festivālā kā “Performa” Ņujorkā.”

Fonda budžets bija 300 000 eiro, no kuriem katra Baltijas valsts ieguldīja 100 000 eiro. No šīs summas tika atbalstīti seši projekti. Turklāt Baltijas Kultūras fonds saņēma 100 000 eiro ziedojumu no Ziemeļvalstu Ministru padomes par kultūras pasākumu organizēšanu Ziemeļvalstīs. Šī summa tika sadalīta starp trim projektiem.

Baltijas Kultūras fonds dibināts 2018. gadā, tā mērķis ir veicināt Baltijas valstu kultūras sadarbību un stiprināt igauņu, latviešu un lietuviešu kultūras atpazīstamību starptautiskā vidē, īstenojot kopīgus kultūras projektus un pasākumus. Finansējums tiks piešķirts katru gadu, un nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 20. februāris. Baltijas Kultūras fonds īpaši atbalsta jaunus un vienreizējus kultūras pasākumus ārpus Baltijas valstīm, piemēram, koncertus, izstādes, festivālus, izrādes, starptautiskus pasākumus. Projektu pieteikumus izvērtē starptautiska ekspertu komisija sešu cilvēku sastāvā, kuri pārstāv visas Baltijas valstīs. 

Vairāk informācijas šeit

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt