Latvijas Kultūras akadēmija 15.05.2019

24. maijā Latvijas Kultūras akadēmijā notiks studējošo konference “ZinātMāksla”

2019. gada 24. maijā Latvijas Kultūras akadēmijā (Ludzas iela 24) no plkst. 9.30 līdz 18.30 norisināsies ikgadējā starpdisciplinārā studējošo konference “ZinātMāksla”, aicinot uz diskusijām, sarunām un referātiem par aktuālākajām LKA studentu uzmanības centrā nonākušajām pētnieciskajām tēmām. Konferences darbs tiks organizēts tādās tematiskajās sadaļās kā vietas menedžments; telpa un materiāls kinomākslā; sevis prezentēšana internetā; valoda un māksla; cirka attīstība, patēriņš un stereotipi; nauda seko idejai u.c. Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) dārzā norisināsies sietspiedes darbnīcas un pikniks, studenti tiks aicināti svinēt eksāmenu tuvošanos, bet konferences noslēgumā LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17) plkst. 19.00 tiks demonstrētas maģistrantūras studentu laikmetīgās dejas izrādes.

Tematiskajā sadaļā “LIETA. KUSTĪBA. SARUNA” Kultūras teorijas un menedžmenta, Drāmas un tekstu studiju un Kultūras un mākslu studiju studenti pievērsīsies cilvēka un lietu mijiedarbes analīzei sirreālisma mākslinieciskajās praksēs, meklējot atbildes ar laikmetīgās dejas palīdzību estētiskās pieredzes laboratorijās, kā arī savās asociācijās un atmiņās.

Kultūras socioloģijas un menedžmenta studenti sadarbībā ar radošo specializāciju studentiem, kopīgi veidojot projektus, vairākas reizes ir veiksmīgi startējuši platformā “Projektu banka”, piesaistot pūļa finansējumu savu projektu īstenošanai. Interaktīvais teātris “Filmu vakars”, 14 jaunas Latvijas īsfilmas un “esmu mazs LIELAIS mākslinieks” – šie ir tikai daži no sagatavotajiem projektiem. Kā veicināt sabiedrības interesi par kultūras projektu finansiālu atbalstīšanu, kādas ir kļūdas, ko nepieļaut, un kā efektīvāk izmantot platformas piedāvātās iespējas? Tematiskajā sadaļā “NAUDA SEKO IDEJAI” savā pieredzē dalīsies Kristiāna Štāla, Laura Brutāne un Nansija Garkalne, un pasniedzēja Ieva Zemīte pastāstīs par LKA sadarbību ar “Projektu bankas” komandu.

Šī gada pavasarī LKA Laikmetīgās dejas mākslas 1. kursa studenti horeogrāfu Ramonas Galkinas, Ilzes Zīriņas un Ivara Broniča vadībā radīja trīs izrādes, kas tapa iedvesmojoties no Anša Rūtentāla kustību izrādēm. “Rezonanse. Trīs” atklāja Anša Rūtentāla 70. jubilejas gada kultūras notikumu programmu, piesaistot plašu skatītāju interesi. Tematiskajā sadaļā “REZONANSE. TRĪS NO OTRAS PUSES” studenti intervēs horeogrāfus un stāstīs par izrāžu tapšanas procesu.

Notikums nesākas un nebeidzas programmā norādītajā laikā un vietā – tā radīšanas process un ietekme stiepjas pāri konkrētiem rāmjiem. Kā kultūras notikums ietekmē vietu? Kā vieta ietekmē kultūras notikumu? Tematiskajā sadaļā “VIETAS MENEDŽMENTS / TELPA UN MATERIĀLS KINO” Kultūras socioloģijas un menedžmenta 4. kursa studente Elīna Baltskara analizēs dažādus vietas izmantošanas modeļus, atklājot pastāvošo mijiedarbību starp kultūras notikumiem, to norises vietu un apmeklētāju pieredzi, kā arī ieinteresēto pušu motivāciju atteikties no ierastās vides, neskatoties uz sarežģījumiem, ko šāda izvēle rada. Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrante Lelde Kristiāna Vozņesenska pievērsīsies konkrēta gadījuma analīzei – Tabakas fabrikas kvartālam –, kas 2022. gadā kļūs par LKA mājvietu. Tematiskajā sadaļā topošā kino kritiķe Ieva Monika Augstkalna pievērsīsies Rīgas kinostudijā ražoto kriminālfilmu tipoloģijai, bet Audiovizuālās un skatuves mākslas maģistrante Lāsma Bērtule vērtēs cita radīta materiāla izmantošanu dokumentālajā kino.

Tematiskajā sadaļā “SEVIS PREZENTĒŠANA INTERNETĀ” radio raidījumu veidotāja „Latvijas Radio” un Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras studente Mariona Baltkalne sarunā ar studentēm Nansiju Garkalni, Santu Tiju Bušu un Evelīnu Pārkeri apspriedīs veidus, kā sevi prezentēt internetā.

Konferences ietvaros tiks prezentēts zinātniskais izdevums “Grafiti un ielu māksla – izaicinājums māksliniekam, sabiedrībai un restauratoram”, ko veidojuši LKA pasniedzēji, pētnieki, studenti un absolventi. Grafiti un ielu māksla ir publisks laikmetīgs pilsētvides fenomens, kas rakstu krājumā iztirzāts plašākas diskusijas veicināšanai par vairākiem tā analīzes aspektiem – grafiti un ielu mākslas kā sociālās mākslas funkcijām sabiedrībā, ar to saistītajiem tiesiskajiem aspektiem un restaurācijas problemātiku.

Krājuma apjomīgāko daļu veido raksti, kuros analizēti Latvijas, Bulgārijas, Vācijas un Francijas grafiti un ielu mākslas piemēri, atklājot sociālos un kultūras aspektus, kas nosaka specifiskās iezīmes saturā, stilistikā, tehniskajos paņēmienos. Rakstu krājumā ieskicēta grafiti un ielu mākslas attīstība politikas veidošanas un tiesību piemērošanas kontekstā. Rakstu krājuma būtiska inovācija Latvijas kontekstā saistāma ar to, ka pirmo reizi tiek aktualizēts jautājums par grafiti kā laikmetīgās mākslas formas saglabāšanas izaicinājumiem.

2018./2019. studiju gadā bakalaura studiju “Starpkultūru sakari” specializācijas Latvija – Austrumāzija 3. kursa studentiem bija iespēja apgūt ķīniešu mākslas kursu, kura ietvaros tika apgūti dažādi Ķīnas tradicionālās gleznošanas stili un tehnikas. Lekciju kursa noslēgumā tapa mākslas darbu izstāde LKA telpās. Studentes Agnese Vītola un Ramona Striķe tematiskajā sadaļā “VALODA UN MĀKSLA” stāstīs par sadarbību ar ķīniešu mākslas pasniedzēju, izstādes tapšanu un ķīniešu glezniecības specifiku.

LKA studenti joprojām ne tikai turpina sadarboties ar VSIA “Rīgas cirku”, iesaistoties projektos kā brīvprātīgie un pētot cirka vēsturisko krājumu, bet arī pievēršas cirka mākslas un institūcijas fenomena izzināšanai Latvijā un pasaulē. Šajā studiju gadā tapa pieci darbi, kas dažādos aspektos veltīti cirka pētniecībai. Tematiskajā sadaļā “CIRKS: PATĒRIŅŠ, ATTĪSTĪBA UN STEREOTIPI” būs iespēja iepazīties ar trīs no tiem: Kultūras socioloģijas un menedžmenta studente Marita Sanžarevska iepazīstinās ar savu bakalaura darbu, kurā pievērsusies datu par laikmetīgā cirka patēriņu Latvijā analīzei, Kultūras menedžmenta un radošo industriju students Jānis Laucinieks maģistra darbu veltījis globālo un lokālo faktoru nozīmes laikmetīgā cirka attīstībā salīdzināšanai, savukārt Kultūras un mākslu studiju studente Renāte Saulīte kursa darbā raksturo par cirku pastāvošos stereotipus Latvijas sabiedrībā.

Tematiskajā sadaļā “PAR KINO PRAKTISKI UN TEORĒTISKI” Audiovizuālās mākslas bakalaura studiju programmas topošie absolventi gan ielūkosies dzimtes performativitātē caur Gunas Zariņas kinolomām (Agnese Lipska), gan pētīs kristāltēlu vienā no 14 studentu topošajām filmām – “Kaleidoskops” (Antons Barons, Dāvids Smiltiņš).

Turpinot tradīciju, “ZinātMākslas” ietvaros notiks dārza svētki “KLASES VAKARS”, kuru laikā notiks pikniks ar radošu performanču elementiem, sietspiedes darbnīcas, kurās ikvienam būs iespēja uz līdzpaņemta tekstila izstrādājumiem uzdrukāt skanīgus zinātniskus un mākslinieciskus saukļus, kā arī tikt pie apdrukāta krekla ar LKA simboliku. Uz pikniku aicinām ņemt līdzi savu segu un cienastu (kā arī draugus)!

Pēc dārza svētkiem, konferences noslēgumā, LKA Nacionālās filmu skolas Lielajā paviljonā notiks Audiovizuālās un skatuves mākslas maģistrantūras programmas laikmetīgās dejas studentu jaunrades darbu skate “Laika transformācijas”. Skatītājiem būs iespēja redzēt Madaras Luīzes-Muzikantes solo performances un Karīnas Lapšinas laikmetīgās dejas izrādi "Tu patīc sev?”. Vairāk par izrādi  šeit.

Konference “ZinātMāksla” ir atvērta dažādībai, pretrunīgiem, negaidītiem secinājumiem, paradoksālām atziņām, pie kurām nonākam savas zinātniskās un mākslinieciskās darbības rezultātā. Galvenais, lai referāts, deja, skaņdarbs, filma vai attēls uzrunātu, liktu iztēloties un aizdomāties un, protams, aicinātu diskutēt. Konferences “ZinātMāksla” mērķis – stiprināt saikni starp zinātnisko un māksliniecisko darbību, tādējādi attīstot studentos radošu pieeju un padziļinātu izpratni par visdažādākajiem dzīves, kultūras un mākslas aspektiem.

Pielikumā pieejama konferences programma.

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt