LU Humanitāro zinātņu fakultāte 12.07.2019

Līdz 12. jūlijam var pieteikties maģistra studijām teātra zinātnē LU Humanitāro zinātņu fakultātē

Foto – Toms Grīnbergs

LU Humanitāro zinātņu fakultāte 2019./2020. akadēmiskajā gadā aicina pieteikties 10 bakalaura, 9 maģistra, 2 profesionālajās maģistra studiju programmās un 2 doktora studiju programmās. Tostarp iespējams pieteikties studijām teātra zinātnes modulī Baltu filoloģijas maģistra studiju programmā, iegūstot zināšanas teātra vēsturē un teorijā profesores Silvijas Radzobes vadībā.

LU HZF Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas mērķis – sagatavot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes, baltistikas un lituānistikas speciālistus, kuri būs Latvijas nākotnes kultūras un valodas telpas veidotāji. Programmu raksturo tās mācībspēki – valsts vadošie zinātnieki, kuru sarakstītos darbus labi pārzina latviešu valodas un kultūras pētnieki Latvijā un ārzemēs.

Teātra zinātnes modulis Latvijas Universitātē pastāv kopš 1991. gada, kad Silvija Radzobe uzņēma un vadīja pirmo teātra kritiķu kursu, vēlāk arī maģistrantūras un doktorantūras programmas. S. Radzobes vadīto studiju kursu absolventi kļuvuši par vadošajiem Latvijas teātra kritiķiem, mediju redaktoriem, teātru u. c. kultūras iestāžu un organizāciju darbiniekiem.

Jau studiju laikā studentu sarakstītās kritikas un radošos darbus ir iespējams publicēt vietnēs kroders.lv un ubisunt.lu.lv. Rakstīšanu attīsta teātra kritikas un literatūras kritikas vairāki kursi, bet prasmi strādāt ar tekstu kursi "Stilistika un tekstveide" un "Literārā rediģēšana un valodas prakse". Vairāk par programmu iespējams izlasīt šeit.

Vienotā pieteikšanās elektroniski bakalaura studiju programmās norisinās no 25. jūnija līdz 9. jūlijam, izmantojot e-pakalpojumu  www.latvija.lv. Maģistra studiju programmām pieteikties varēs no 1. jūlija līdz 12. jūlijam LU Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, savukārt doktora studijām no 12. līdz 16. augustam Raiņa bulvārī 19, 114. telpā.

Plašāka informācija LU Humanitāro zinātņu fakultātes mājaslapā.

 

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt