LU Humanitāro zinātņu fakultāte 06.08.2019

Aicina pieteikties doktora studijām LU Humanitāro zinātņu fakultātē

Foto no LU fotoarhīva

No š.g. 12. līdz 16. augustam Latvijas Universitātē notiek pieteikšanās doktora studijām. LU Humanitāro zinātņu fakultāte piedāvā budžeta un maksas studiju vietas divās doktora studiju programmās – “Valodniecība” un “Literatūrzinātne, folkloristika, māksla”, kuras ietvaros iespējams studēt mākslas (teātra) zinātni.

Programmās uzņem pretendentus ar maģistra grādu filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē. Piesakoties studijām, jāiesniedz šādi dokumenti: aizpildīta pieteikuma veidlapa; personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods; iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu; dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu (paraugs Curriculum Vitae) ; rekomendācija studijām doktorantūrā (ja ir); promocijas darba tēmas pieteikums (veidlapa); kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums (rakstāms brīvā formā, ietverot pētījuma aktualitāti, mērķi, novitāti, iecerēto darba struktūru, iestrādes tēmā u.c.); akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs; reģistrācijas naudas (EUR 30,-) maksājuma čeks (saņemams Raiņa bulv. 19,  125.kab.).

Pieteikumu iesniegšana notiek Rīgā, Raiņa bulv. 19, 114. telpā no 12.08.2019. līdz 16.08.2019.

Iepazīties ar uzņemšanas kritērijiem doktora studijās var: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/doktorantura/

Pēc pretendenta iesniegtajām ziņām tiek izvērtētas pretendenta publikācijas, piedalīšanās konferencēs, iepriekšējas pētnieciskā darba iestrādes, kā arī mutisko pārrunu rezultāti. Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas.

Iestājpārrunas notiks: Valodniecības DSP 30. augustā plkst. 14:00 Visvalža ielā 4a, 303. telpā; Literatūrzinātnes, folkloristikas, mākslas DSP 3. septembrī plkst. 16:00 Visvalža ielā 4a, 303. telpā.

Rezultātu paziņošana notiks līdz 20. septembrim, bet reģistrēties studijām varēs no  23. līdz 26. septembrim. Studiju sākums – 2019. gada 1. oktobris.

Plašāka informācija par programmām: https://www.hzf.lu.lv/gribu-studet-hzf/doktorantura/

Jautājumu gadījumā rakstīt programmu sekretārei uz e-pastu: jolanta.stauga@lu.lv

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt