Latvijas Nacionālā bibliotēka 20.03.2020

Piekļuve LNB digitālajiem resursiem un e-pakalpojumiem

Publicitātes foto

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir pievienojusies Kultūras ministrijas informatīvajai kampaņai #Ēkultūra, MK izsludinātās valsts ārkārtas situācijas laikā piedāvājot attālināti izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus. LNB Digitālajā bibliotēkā pieejamas 12 kolekcijas, papildus studiju un pētniecības nolūkos iespējams piekļūt vairāk nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētajām datubāzēm, Nacionālajai enciklopēdijai, kā arī lekciju, diskusiju, konferenču, lasījumu un cita veida audio un video saturam LNB sociālajos tīklos.

Digitālās kolekcijas:

Elektroniskais katalogs un datubāzes:  https://ej.uz/LNB_katalogs

Nacionālā enciklopēdija:  https://enciklopedija.lv

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka:  https://lndb.lv/

Kartogrāfisko materiālu krātuve:  http://kartes.lndb.lv

Zudusī Latvija:  https://zudusilatvija.lv

Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti:  https://audio.lndb.lv

Zinātnisko publikāciju krātuve "Academia":  https://academia.lndb.lv

Dziesmu svētku krātuve:  http://dziesmusvetkukratuve.lv

Saistīto datu kolekcija "Rainis un Aspazija":  https://runa.lnb.lv

Kolekcija "Brāļu draudzes (rok)raksti":  https://braludraudze.lndb.lv

G. F. Stendera krātuve:  https://stenders.lndb.lv

Latvijas kultūras kanons:  https://kulturaskanons.lv

Latvijas Ainavu dārgumu krātuve:  https://ainavudargumi.lv

Periodikas portāls:  http://periodika.lv (tiek risināts autortiesību ierobežojuma paplašinājums)

Grāmatu krātuve:  http://gramatas.lndb.lv (tiek risināts autortiesību ierobežojuma paplašinājums)

Tiešsaistes abonētās ārvalstu datubāzes (EBSOScienceDirectScopusProquest Dissertation and Thesis OnlineBibliorossicaCambridge Journals OnlineCredo ReferenceEmeraldEncyclopaedia Britannica Academic EditionDawsonera e-grāmatas):  https://ej.uz/LNB_datubazes

Lai iegūtu individuālo piekļuvi (ja tādas vēl nav) tiešsaistes datubāzēm, LNB lasītājiem, kuriem ir lasītāja karte, jāaizpilda  IESNIEGUMS (PDF) un ieskenētā vai nofotografētā veidā jānosūta uz  konsultants@lnb.lv(link sends e-mail).
 

E-pakalpojumi:

Jautā bibliotekāram!

Digitalizācija pēc pieprasījuma no LNB krājuma materiāliem

 
Lekciju, konferenču, diskusiju, lasījumu ieraksti:

LNB Youtube

LNB SoundCloud

 
Aktualitātes:

LNB mājaslapa

LNB Facebook

LNB Twitter

LNB Instagram

Līdz 14. aprīlim darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 LNB Uzziņu un informācijas centrs sniegs attālinātas konsultācijas par piekļuvi digitālajiem resursiem (tālr. 67806113, e-pasts:  konsultants@lnb.lv(link sends e-mail)). 

Klientu apkalpošanas centrs darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 (tālr. 67806135, 25627640, 67806137, e-pasts:  klientucentrs@lnb.lv(link sends e-mail)).

LNB lasītāju reģistrācija attālināti:  https://lasitajs.lnb.lv
 

LNB DIGITĀLO RESURSU UN E-PAKALPOJUMU APRAKSTI (PDF)

 
Personālā abonementa un SBA pieteikumi tiks izskatīti.

Laikā līdz 14. aprīlim LNB paredzētie publiskie pasākumi nenotiks un LNB apmeklētājiem būs slēgta.

Lielākā daļa Latvijas publisko bibliotēku līdz 14. aprīlim būs slēgtas (šo informāciju iespējams precizēt konkrētās bibliotēkas vai pašvaldības mājaslapā).

Informācija par epidemioloģisko situāciju valstī pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā  www.spkc.gov.lv.

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt