Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) 20.03.2021

Par plānu un mehānismu teātra mākslas atlabšanai no Covid-19 krīzes

Publicitātes foto

Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) informē sabiedrību, ka 2021. gada 19. martā tā nosūtījusi vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Kultūras ministram Naurim Puntulim un Ministru kabinetam.

Par plānu un mehānismu teātra mākslas atlabšanai no Covid-19 krīzes

Latvijas kultūras dzīve tāpat kā daudzas nozares jau gadu ir apstājusies, un mākslinieki saglabā radošo potenciālu un uztur profesionalitāti, tikai pateicoties valsts atbalstam un iestāžu vadītāju atbildīgam darbam. Ilgstoša teātru dīkstāve nozīmē ne tikai ekonomisku strupceļu skatuves mākslas organizācijām, ņemot vērā, ka lielu daļu finansējuma nodrošina ieņēmumi no biļešu tirdzniecības, bet arī psihoemocionālo spriedzi radošo profesiju pārstāvjiem. Savukārt ilgstoša teātru slēgšana neatgriezeniski ietekmēs arī teātra klātienes apmeklēšanas tradīcijas, kas atsauksies uz visu nozari un sabiedrības garīgo veselību pēc pandēmijas beigām. Teātri ir pierādījuši spēju pielāgoties situācijai un strādāt ierobežotos apstākļos, ievērojot visus epidemioloģiskos nosacījumus, darbojoties klātienē no 2020. gada vasaras sākuma līdz novembra sākumam. Turklāt, respektablos pētījumos (Berlīnes Tehniskās universitātes) apstiprināts, ka teātra apmeklējums ir viens no iedzīvotājiem drošākajiem pasākumiem pandēmijas laikā.

Tāpēc Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) aicina Kultūras ministriju blakus finansiāla atbalsta mehānisma modeļa izstrādei kapitālsabiedrību un citu profesionālo iestāžu darbības stabilizēšanai domāt par plānu, kādā sākt detalizēti analizēt šī brīža situāciju un veidot mehānismu atlabšanai pēc krīzes. Lai, sasniedzot zināmu sabiedrības vakcinācijas līmeni vai ievērojot jau apstiprinātos drošības pasākumus, maksimāli ātri atsāktu valsts, pašvaldību un nevalstisko teātru darbību, tos atverot vismaz daļējam publikas apmeklējumam.

Atsaucoties uz Kultūras ministrijas izveidotās darba grupas, kas, sadarbojoties ar epidemiologiem, gatavo plānu “garā COVID” apstākļiem un iziešanai no tā, jau izdarītiem secinājumiem, lūdzam pievērst uzmanību vairākiem būtiskiem secinājumiem:

  • lai nozares atvēršana notiktu plānoti, nevis situitīvi un pasākumos būtu iespējams ievērot drošības pasākumus, tiem būtu jābūt iepriekš zināmiem, lai būtu laiks tiem sagatavoties un ieviest. Jāatgādina, ka kultūras nozare darbojas pēc inerces principa, tāpēc nepieciešams savlaicīgi (vismaz divi mēneši iepriekš) vienoties par šiem noteikumiem, kuri tiks ievēroti.
  • apkopojot svaigāko un aktuālāko informāciju par dažādu valstu iziešanas stratēģijām, aicinām respektēt divus vācu autoritatīvus pētījumus: Maksa Planka institūta pētījums “COVID-19 aerosola pārnešanas un infekcijas riska aprēķins iekštelpās” un Vācijas pasākumu nozares sadarbībā ar pētniekiem izstrādāto “Manifest Restart” (publiskots 21.02.2021.), kurš paredz integrētu pieeju apmeklētāju pakāpeniskai atgriešanai. Tie balstās uz risku novērtēšanas metodiku individuālām vietām un individuāliem pasākumiem. Šis ir ceļš, kuru mēs redzam kā iespējamo risinājumu “garajam COVID”. Proti, vērtēt individuālu vietu/ individuālu pasākumu riskus un uz tiem balstīt pasākumu nozares atvēršanu, nevis noteikt horizontālus vispārējus nozares ierobežojumus. Norises vietas ir dažādas, pasākumu raksturs ir dažāds un attiecīgi arī nozares atvēršana būtu tam jāpakārto.

Mēs lūdzam politisku atbalstu kultūras nozares, īpaši profesionālo teātru un koncertorganizāciju centieniem nepazaudēt saikni ar skatītājiem, kā arī iestāties par profesionālās kultūras nozares prioritāro lomu sabiedrības atveseļošanas procesā, kas prognozējams un sekos pēc Covid-19 paguruma.

 

Latvijas Teātra darbinieku savienības valdes vārdā,

Valdes priekšsēdētājs Ojārs Rubenis

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt