Par teātri

23. janvāris 2014 / komentāri 0

Blaumaņa Raudupiete. Vai Mēdeja?

Sadaļā PĒTA piedāvājam Ilzes Rūmnieces rakstu "Blaumaņa Raudupiete. Vai Mēdeja? (femīnā ass pāri gadsimtiem)", kas publicēts rakstu krājumā "Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts".

Rakstā apskatīts līdzīgais un atšķirīgais arhetipiskās grieķu mīta varones Mēdejas un latviešu Raudupietes likteņos un to interpretācijās, par pamatu ņemot Eiripīda traģēdijas un Rūdolfa Blaumaņa noveles tekstu materiālu. Paralēlā skatījuma balsts ir abos gadījumos centrālais – savu bērnu nogalināšanas (vai nepretošanās to nāvei) motīvs un arī ar to saistītais mātes jūtu un sievišķās kaisles sadures motīvs. Secinājums: kopīgā abu sieviešu tēlos attiecīgajos tekstos vairāk nekā atšķirīgā, pēdējais drīzāk skatāms katras dzīvesstāstā, nevis sievišķīgi kaislīgajā attieksmē pret dzīves pārbaudījumiem.

Pētījumu iespējams izlasīt šeit:

Rakstīt atsauksmi