Pēta

Pēta

Teātra pašrefleksija*

Ieva Rodiņa 01.07.2013

Teātra pašrefleksija*

Fragments no maģistra darba „Performatīvie aspekti latviešu postdramatiskajā teātrī”, kas izstrādāts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Teātra un kino vēstures un teorijas katedrā.

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt