6. Okt. 2021

Dziesmas trešajai pultij

Autors: Baiba Kalna
Skats no izrādes "Kontrabass" // Foto – Jānis Deinats