26. Mar. 2014

„O, vecīt, tavs arī laiks pie sienas reiz pienāks baigs”