Līga Ulberte 31.07.2014

Kritiķu aptauja 2013/2014

Kroders.lv jau trešo gadu aicina Latvijas teātri regulāri vērojošos un vērtējošos kritiķus, vairākus televīzijas un radio teātra un citu kultūras procesu apskatniekus, kā arī kroders.lv STUDENTS VĒRTĒ un SKATĪTĀJS VĒRTĒ autorus (šogad kopskaitā – 21) piedalīties aptaujā par aizvadīto sezonu. Aptaujas mērķis nav apšaubīt ikgadējās Spēlmaņu nakts nominācijas, jo jāņem vērā, ka daudzi no aptaujātajiem visas sezonas izrādes nav redzējuši. Tomēr salīdzināt ir interesanti. 2012./2013. gada kroders.lv  aptaujas un Spēlmaņu nakts uzvarētāji sakrita gandrīz pilnībā – izrādes Stavangera (Pulp people) un Raudupiete, aktieri Elīna Vāne un Artūrs Skrastiņš, mākslinieks Reinis Dzudzilo un komponists Kārlis Lācis. Savukārt kritiķu par Gada režisoru pagājšgad lielā vienprātībā atzītais Vladislavs Nastavševs Spēlmaņu nakts balvai nemaz nebija nominēts. Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad pirms gaidāmā novembra balsojuma savus subjektīvos favorītus neatklāt un līdz ar to arī aptaujā nepiedalīties izlēma visi pieci šī gada Spēlmaņu nakts žūrijas locekļi.

Uzrunātie kritiķi tika aicināti nosaukt, īpaši savu izvēli nekomentējot, vienu favorītu septiņās nominācijās – Gada izrāde (nešķirojot – dramatiskā vai muzikālā, lielā vai mazā skatuve, valsts vai nevalstisks teātris); Gada latviešu autora iestudējums (mūsdienu un agrāku laiku darbus vērtējot kopā); Gada režisors; Gada aktrise un Gada aktieris (nenodalot pirmā, otrā vai trešā plāna lomas); Gada mākslinieks (scenogrāfija un/vai kostīmi, un/vai gaismas, un/vai grims); Gada teātra mūzikas autors (kaut mērogi atšķirīgi, tomēr muzikālās un dramatiskās izrādes joprojām vērtējām kopā), kā arī brīvi raksturot subjektīvo Gada prieku un Gada vilšanos.

Tātad Latvijas kritiķu vērtējumā 2013./2014. gada sezonas (iekavās redzams balsu skaits):

GADA IZRĀDE – ar identisku balsu skaitu Peldošie – ceļojošie, rež. Vladislavs Nastavševs, Jaunais Rīgas teātris (7), un Izraidītie, režisors Oskars Koršunovs, Dailes teātris (7)

Trešajā vietā seko Ezeriņš, rež. E. Seņkovs, NT (3).

GADA LATVIEŠU AUTORA IESTUDĒJUMS – Ezeriņš, pēc Jāņa Ezeriņa novelēm Rasas Bugavičutes dramatizējumā, režisors Elmārs Seņkovs, Nacionālais teātris (10)

Faktiski ārpus konkurences, bet pa vairākām balsīm arī Jāņa Baloža Pieaugušajiem, rež. V. Sīlis, NT (3), Agneses Rutkēvičas Dukšiem, rež. G. Šmits, JRT (2) un Regnāra Vaivara un Riharda Jakovela Bask@bolam, rež. R. Vaivars, VDT (2).

GADA REŽISORS – Elmārs Seņkovs (10) par izrādēm Ezeriņš un Sarkangalvīte un vilks Nacionālajā teātrī un Vasarnieki Rīgas Krievu teātrī

Ļoti tuvu arī Vladislavs Nastavševs (7) ar Peldošajiem – ceļojošajiem JRT.

GADA AKTRISE – Agnese Jēkabsone (10) - Piafa izrādē Piafa Liepājas teātrī

Līdere neapšaubāma, bet pieciniekā arī Marija Bērziņa (4) (Mollija Mollija saka jā! un Šneidera jaunkundze Kabarē NT), Sandra Kļaviņa (4) (Ļoļečka Carevska Peldošie – ceļojošie JRT) un Elita Kļaviņa (2) (Blānša Dibuā Ilgu tramvajs JRT).

GADA AKTIERIS – Dainis Grūbe (12) – Song Lilinga izrādē M.Butterfly un Bens izrādē Izraidītie Dailes teātrī

Uzvarētājs vēl pārliecinošāks kā aktrišu kategorijā. Pa divām balsīm arī Andrim Keišam (Stenlijs Kovaļskis Ilgu tramvajs un Dmitrijs Lavrentjevs Peldošie – ceļojošie JRT), Jurim Žagaram (Bens Izraidītie DT) un NT izrādes Ezeriņš ansamblim.

GADA TEĀTRA MŪZIKAS AUTORS – Vladislavs Nastavševs (7) par mūziku paša režisētajai izrādei Peldošie – ceļojošie Jaunajā Rīgas teātrī

Turpat blakus Edgars Mākens (6) par izrādēm Vasarnieki Rīgas Krievu teātrī, Ezeriņš un Sarkangalvīte un vilks Nacionālajā teātrī. Pamanīta arī Goran Goras (2) mūzika Dailes teātra izrādei Ričards III.

GADA MĀKSLINIEKS – Monika Pormale (8) par scenogrāfiju un kostīmiem izrādei Peldošie – ceļojošie Jaunajā Rīgas teātrī

Tuvākais sekotājs – Reinis Dzudzilo (4) par scenogrāfiju izrādei Vasarnieki Rīgas Krievu teātrī. Pa divām balsīm Mārtiņam Vilkārsim (scenogrāfija izrādēm M.Butterfly un Milēdija DT, Piafa LT, Doktors Živago VDT un Kabarē NT) un Reinim Suhanovam (scenogrāfija izrādei Sarkans un scenogrāfija un kostīmi Ziema zem galda VDT).

 

Individuālie vērtējumi

GADA IZRĀDE

Kitija Balcare, RemarkaPeldošie – ceļojošie, rež. V. Nastavševs, JRT

Valda ČakareIzraidītie, rež. O. Koršunovs, DT

Dita EglīteIzraidītie, rež. O. Koršunovs, DT

Silvija GeikinaEzeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Mārīte Gulbe Mihails un Mihails spēlē šahu, rež. V. Meikšāns, LNO

Baiba Kalna Peldošie – ceļojošie, rež. V. Nastavševs, JRT

Ilze KļaviņaPeldošie – ceļojošie, rež. V. Nastavševs, JRT

Normunds Naumanis, Diena – Virsotnes ir tikai divas: Mihails un Mihails spēlē šahu, rež. V. Meikšāns, LNO, un Ezeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Silvija Radzobe Peldošie – ceļojošie, rež. V. Nastavševs, JRT

Ieva Rodiņa, kroders.lvDoktors Živago, rež. I. Roga, VDT

Gundega SaulītePiafa, rež. L. Groza-Ķibere, LT

Gunta Sloga, LTVEzeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Ingvilda Strautmane, Latvijas RadioVasarnieki, rež. E.Seņkovs, RKT

Maija SvarinskaIzraidītie, rež. O. Koršunovs, DT

Skats no Dailes teātra izrādes "Izraidītie" (rež. O. Koršunovs) // Foto – Jānis Deinats

Maija TreilePeldošie – ceļojošie, rež. V. Nastavševs, JRT

Henrieta Verhoustinska, LTVIzraidītie, rež. O. Koršunovs, DT

Margarita ZiedaIzraidītie, rež. O. Koršunovs, DT

Lauma Abramoviča, STUDENTS VĒRTĒIzraidītie, rež. O. Koršunovs, DT

Madara Lazdiņa, STUDENTS VĒRTĒPeldošie – ceļojošie, rež. V. Nastavševs, JRT

Eva Škenderska, STUDENTS VĒRTĒIzraidītie, rež. O. Koršunovs, DT

Armands Kalniņš, SKATĪTĀJS VĒRTĒPeldošie – ceļojošie, rež. V. Nastavševs, JRT

 

GADA LATVIEŠU AUTORA IESTUDĒJUMS

Kitija Balcare, Remarka – A. Rutkēviča Dukši, rež. G. Šmits, JRT

Valda ČakareEzeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Dita EglīteEzeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Silvija Geikina – J. Balodis Pieaugušie, rež. V. Sīlis, NT

Mārīte Gulbe Gaismotāji. Pēc žurnāla „Rīgas Laiks” motīviem, rež. A. Viduleja, JRT

Baiba Kalna Ezeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Ilze Kļaviņa – J. Balodis Pieaugušie, rež. V. Sīlis, NT

Normunds Naumanis, Diena – A. Rutkēviča Dukši, rež. G. Šmits, JRT

Silvija Radzobe Ezeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Ieva Rodiņa, kroders.lvEzeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Gundega Saulīte – L. Gundars Latviešu kāzas, rež. L. Gundars, TT

Gunta Sloga, LTV – J. Balodis Pieaugušie, rež. V.Sīlis, NT

Ingvilda Strautmane, Latvijas RadioEzeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Skats no Nacionālā teātra izrādes "Ezeriņš" (rež. E. Seņkovs) // Foto – Gunārs Janaitis

Maija SvarinskaEzeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Maija Treile – R. Vaivars Titāniks, rež. R.Vaivars, NT

Henrieta Verhoustinska, LTV Ezeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Margarita Zieda Ezeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

Lauma Abramoviča, STUDENTS VĒRTĒ – R. Bugavičute Biedre Zariņa, rež. D. Petrenko

Madara Lazdiņa, STUDENTS VĒRTĒ – R. Vaivars, R. Jakovels Bask@bols, rež. R.Vaivars, VDT

Eva Škenderska, STUDENTS VĒRTĒ – R. Vaivars, R. Jakovels Bask@bols, rež. R.Vaivars, VDT

Armands Kalniņš, SKATĪTĀJS VĒRTĒEzeriņš, rež. E. Seņkovs, NT

 

GADA REŽISORS

Kitija Balcare, RemarkaElmārs Seņkovs (Ezeriņš NT un Vasarnieki RKT)

Valda ČakareVladislavs Nastavševs (Peldošie – ceļojošie JRT)

Dita EglīteElmārs Seņkovs (Ezeriņš un Sarkangalvīte un vilks NT, Vasarnieki RKT)

Silvija GeikinaElmārs Seņkovs (Ezeriņš NT un Vasarnieki RKT)

Baiba Kalna Vladislavs Nastavševs (Peldošie - ceļojošie JRT)

Ilze KļaviņaVladislavs Nastavševs (Peldošie - ceļojošie JRT)

Normunds Naumanis, Diena – Viscerīgākais Elmārs Seņkovs (gan viņa iestudētie Vasarnieki, gan Ezeriņš, kaut metode/stils dažādi – ar prieku vēroju, kā džeks audzē profesijas muskuļus). Visprofesionālākā inscenētāja – Indra Roga (Kabarē, kaut gan izrādes jēgas summa mani neapmierina, arī Valmieras Doktors Živago). Tiktāl par Latviju. Plus Alvis Hermanis ar satriecošo Leoša Janāčeka operas Jenūfa konceptu un tā realizāciju teātrī La Monaie Briselē. Ja Hermani vēl pieskaita pie latviešu režisoriem (joks).

Silvija Radzobe Vladislavs Nastavševs un Elmārs Seņkovs, jo abi vienādā mērā pārsteidza ar saviem oriģināli iecerētajiem un perfekti realizētajiem režijas darbiem.

Ieva Rodiņa, kroders.lvRegnārs Vaivars (Titāniks NT, Bask@bols VDT, Vecpuiši un vecmeitas DT)

Gunta Sloga, LTVElmārs Seņkovs (Ezeriņš NT, Vasarnieki RKT)

Skats no Rīgas Krievu teātra izrādes "Vasarnieki" (rež. E. Seņkovs) // Foto – Aigars Altenbergs

Ingvilda Strautmane, Latvijas RadioElmārs Seņkovs (Ezeriņš NT, Vasarnieki RKT)

Maija SvarinskaElmārs Seņkovs (Ezeriņš NT, Vasarnieki RKT)

Maija TreileVladislavs Nastavševs (Peldošie – ceļojošie JRT)

Henrieta Verhoustinska, LTV Vladislavs Nastavševs (Peldošie – ceļojošie JRT)

Lauma Abramoviča, STUDENTS VĒRTĒElmārs Seņkovs (Ezeriņš NT un Vasarnieki RKT)

Eva Škenderska, STUDENTS VĒRTĒRegnārs Vaivars (Titāniks NT, Bask@bols VDT)

Madara Lazdiņa, STUDENTS VĒRTĒLaura Groza-Ķibere (Piafa LT un M.Butterfly DT)

Armands Kalniņš, SKATĪTĀJS VĒRTĒVladislavs Nastavševs – apbrīnojama fantāzija, katrā izrādē tik atšķirīga; Elmārs Seņkovs – loģiska, skaidra izrāžu uzbūve, iespēja aktieriem radīt nozīmīgas lomas.

 

GADA AKTRISE

Kitija Balcare, RemarkaSandra Kļaviņa Ļoļečka Carevska (Peldošie – ceļojošie) JRT

Valda ČakareInāra Slucka – lomas izrādē Ezeriņš NT

Dita EglīteAgnese Jēkabsone – Piafa (Piafa) LT

Silvija GeikinaLāsma Kugrēna – Alvinga kundze (Spoki) NT

Mārīte Gulbe Marija Bērziņa – Šneidera jaunkundze (Kabarē) NT

Baiba Kalna Elita Kļaviņa – Blānša Dibuā (Ilgu tramvajs) JRT

Ilze KļaviņaAgnese Jēkabsone – Piafa (Piafa) LT

Normunds Naumanis, DienaIlze Ķuzule-Skrastiņa – Džoanna (Nakts vēl nav galā) DT, Sandra Kļaviņa Ļoļečka Carevska (Peldošie – ceļojošie) JRT, Marija Bērziņa – Mollija (Mollija saka jā!) NT

Silvija Radzobe Agnese Jēkabsone – Piafa (Piafa) LT

Ieva Rodiņa, kroders.lvAgnese Jēkabsone – Piafa (Piafa) LT

Agnese Jēkabsone – Piafa Liepājas teātra izrādē "Piafa" (rež. L. Groza-Ķibere) // Foto – Ziedonis Safronovs

Gundega Saulīte Agnese Jēkabsone – Piafa (Piafa) LT un Elita Kļaviņa – Blānša Dibuā (Ilgu tramvajs) JRT

Gunta Sloga, LTVAgnese Jēkabsone – Piafa (Piafa) LT

Ingvilda Strautmane, Latvijas Radio Marija Bērziņa – Mollija (Mollija saka jā!) NT

Maija SvarinskaAgnese Jēkabsone – Piafa (Piafa) LT;

Maija TreileSandra Kļaviņa Ļoļečka Carevska (Peldošie – ceļojošie) JRT

Henrieta Verhoustinska, LTV Agnese Jēkabsone – Piafa (Piafa) LT

Margarita ZiedaBaiba Broka – Inga (Dukši) JRT; NT izrādes Ezeriņš aktrišu ansamblis

Lauma Abramoviča, STUDENTS VĒRTĒ Agnese Jēkabsone – Piafa (Piafa) LT

Madara Lazdiņa, STUDENTS VĒRTĒSandra Kļaviņa Ļoļečka Carevska (Peldošie – ceļojošie) JRT

Eva Škenderska, STUDENTS VĒRTĒAgnese Jēkabsone – Piafa (Piafa) LT

Armands Kalniņš, SKATĪTĀJS VĒRTĒMarija Bērziņa – Mollija (Mollija saka jā!) un Šneidera jaunkundze (Kabarē) NT

 

GADA AKTIERIS

Kitija Balcare, RemarkaDainis Grūbe – Song Lilinga (M.Butterfly) DT

Valda ČakareJuris Žagars – Bens (Izraidītie) DT

Dita EglīteDainis Grūbe –  Bens (Izraidītie) DT

Silvija GeikinaAndris Keišs – Stenlijs (Ilgu tramvajs) un Dmitrijs Lavrentjevs (Peldošie – ceļojošie) JRT

Mārīte Gulbe Dainis Grūbe – Song Lilinga (M.Butterfly) DT

Baiba Kalna Dainis Grūbe – Song Lilinga (M.Butterfly) un Bens (Izraidītie) DT

Ilze KļaviņaDainis Grūbe – Song Lilinga (M. Butterfly) un Bens (Izraidītie) DT

Normunds Naumanis, Diena – Jaunas kvalitātes aktieru CV uzrādīt ir ļoti grūts uzdevums. Tādu īstu izrāvienlomu veču bandā Latvijā šosezon nav. Bet ir daži, kas vismaz patīkami izbrīnīja – Mārtiņš Brūveris (Kabarē), Jānis Skanis un Uldis Anže (Ezeriņš) NT, Andris Keišs (Peldošie – ceļojošie) JRT un Kaspars Zāle (Doktors Živago) VDT

Silvija Radzobe Dainis Grūbe – Song Lilinga (M.Butterfly) DT

Ieva Rodiņa, kroders.lvDainis Grūbe – Song Lilinga (M.Butterfly) un Bens (Izraidītie) DT

Dainis Grūbe – Song Lilinga Dailes teātra izrādē "M.Butterfly" (rež. L. Groza-Ķibere) // Foto – Gunārs Janaitis

Gundega SaulīteJānis Jarāns Jānis (Latviešu kāzas) TT

Gunta Sloga, LTVDainis Grūbe – Song Lilinga (M.Butterfly) DT

Ingvilda Strautmane, Latvijas RadioLauris Dzelzītis – Vandals (Izraidītie) DT

Maija SvarinskaJuris Žagars – Bens (Izraidītie) DT

Maija TreileDainis Grūbe – Song Lilinga (M.Butterfly) un Bens (Izraidītie) DT

Henrieta Verhoustinska, LTVDainis Grūbe – Song Lilinga (M.Butterfly) un Bens (Izraidītie) DT

Margarita Zieda – NT izrādes Ezeriņš aktieru ansamblis

Lauma Abramoviča, STUDENTS VĒRTĒDainis Grūbe – Song Lilinga (M.Butterfly) un Bens (Izraidītie) DT

Madara Lazdiņa, STUDENTS VĒRTĒAigars Apinis – Zēns (Lūša stundā) VDT

Eva Škenderska, STUDENTS VĒRTĒAigars Apinis – Zēns (Lūša stundā) VDT

Armands Kalniņš, SKATĪTĀJS VĒRTĒ – Visgrūtāk nosakāmā izvēle, vismaz desmit aktieri pelnījuši īpašu atzinību. Dainis Grūbe – Bens (Izraidītie) un Song Lilinga (M.Butterfly) DT, arī Rihards Jakovels izrādē Bask@bols VDT – būtiskākās izaugsmes.

 

GADA TEĀTRA MŪZIKAS AUTORS

Kitija Balcare, RemarkaVladislavs NastavševsPeldošie ceļojošie JRT

Valda ČakareEdgars Mākens – Ezeriņš NT

Dita EglīteVladislavs NastavševsPeldošie ceļojošie JRT

Silvija GeikinaEdgars Mākens – Ezeriņš NT

Baiba Kalna Goran GoraRičards III DT

Ilze KļaviņaEdgars Mākens – Vasarnieki RKT, Ezeriņš un Sarkangalvīte un vilks NT

Normunds Naumanis, Diena – 0. Kā saka, virs Spānijas ir mierīgas debesis. Šajā laukā nekādu izrāvienu vai ekstrēmu nebija (jo grūto, atonālo, visai dīvaino, tomēr oriģinālo Kristapa Pētersona skaņdarbu – operu Mihails un Mihails spēlē šahu LNO es tak nesaukšu par „mūziku teātrī”)

Silvija Radzobe Vladislavs NastavševsPeldošie ceļojošie JRT

Ieva Rodiņa, kroders.lvVladislavs NastavševsPeldošie ceļojošie JRT

Gunta Sloga, LTVGoran GoraRičards III DT

Ingvilda Strautmane, Latvijas Radio Edgars Mākens Ezeriņš NT un Vasarnieki RKT

Maija SvarinskaKristaps PētersonsMihails un Mihails spēlē šahu LNO

Maija TreileEdgars Mākens – Sarkangalvīte un vilks NT

Skats no Nacionālā teātra izrādes "Sarkangalvīte un vilks" (mūzika: Edgars Mākens) // Foto – Gunārs Janaitis

Henrieta Verhoustinska, LTVVladislavs NastavševsPeldošie – ceļojošie JRT

Lauma Abramoviča, STUDENTS VĒRTĒMārcis JudzisIzraidītie DT

Madara Lazdiņa, STUDENTS VĒRTĒVladislavs NastavševsPeldošie ceļojošie JRT

Eva Škenderska, STUDENTS VĒRTĒVladislavs NastavševsPeldošie ceļojošie JRT

Armands Kalniņš, SKATĪTĀJS VĒRTĒEdgars Mākens – Sarkangalvīte un vilks NT

 

GADA MĀKSLINIEKS

Kitija Balcare, RemarkaReinis Dzudzilo – scenogrāfija izrādei Vasarnieki RKT

Valda Čakare Monika Pormale – scenogrāfija un kostīmi izrādei Peldošie – ceļojošie JRT

Dita EglīteAigars Ozoliņš – scenogrāfija izrādei ...bagātā kundze... un scenogrāfija un kostīmi izrādei Ezeriņš NT

Silvija GeikinaMonika Pormale – scenogrāfija un kostīmi izrādei Peldošie – ceļojošie JRT

Mārīte Gulbe Monika Pormale – scenogrāfija un kostīmi izrādei Peldošie – ceļojošie JRT

Baiba Kalna Reinis Dzudzilo – scenogrāfija izrādei Vasarnieki RKT

Ilze KļaviņaGints Gabrāns – telpa laikmetīgās dejas izrādei Ārā

Normunds Naumanis, DienaReinis Suhanovs + Anna Heinrihsone – telpa + kostīmi izrādei Sarkans VDT – par minimālismu un eleganci.

Silvija Radzobe Monika Pormale – scenogrāfija un kostīmi izrādei Peldošie – ceļojošie JRT

Ieva Rodiņa, kroders.lvMārtiņš Vilkārsis – scenogrāfija izrādēm Piafa LT, Doktors Živago VDT, Kabarē NT

Gunta Sloga, LTVReinis Dzudzilo – scenogrāfija izrādei Vasarnieki RKT

Ingvilda Strautmane, Latvijas RadioReinis Dzudzilo – scenogrāfija izrādei Vasarnieki RKT

Maija SvarinskaMonika Pormale – scenogrāfija un kostīmi izrādei Peldošie – ceļojošie JRT

Maija TreileMonika Pormale – scenogrāfija un kostīmi izrādei Peldošie – ceļojošie JRT

Skats no Jaunā Rīgas teātra izrādes "Peldošie - ceļojošie" (mākslin. M. Pormale) // Foto – Ansis Starks

Henrieta Verhoustinska, LTV Mārtiņš Vilkārsis – scenogrāfija izrādēm M.Butterfly un Milēdija DT, Piafa LT un Doktors Živago VDT

Margarita ZiedaMonika Pormale – scenogrāfija un kostīmi izrādei Peldošie – ceļojošie JRT

Lauma Abramoviča, STUDENTS VĒRTĒIlze Vītoliņa – kostīmi izrādei M.Butterfly DT

Madara Lazdiņa, STUDENTS VĒRTĒReinis Suhanovs – scenogrāfija un kostīmi izrādei Ziema zem galda VDT

Eva Škenderska, STUDENTS VĒRTĒMonika Pormale – scenogrāfija un kostīmi izrādei Peldošie – ceļojošie JRT

Armands Kalniņš, SKATĪTĀJS VĒRTĒUģis Bērziņš – scenogrāfija un kostīmi izrādei Truša alā NT

 

GADA PRIEKS

Kitija Balcare, RemarkaMāras Ķimeles izrāde Dzeja JRT. Tikpat modīgi, kā vērot pavāru, kurš gatavo maltīti acu priekšā, ir klausīties dzeju, kas aktiera balsī, intonācijā, melodijā piedzimst tepat, uz vietas. Dzejolis mainās atkarībā no tā, kam tas „pieder” priekšlasījuma brīdī. Tas arī ir apburošākais izrādes efekts. Pieredzētā izrāde kā mūslaicīga dzejas stafete dinamiskos profesionāļu priekšlasījumos. Mūsdienās, kur pludo vārdi un kur valoda „nonēsājas”, izrāde ir kā svaigs elpas vilciens. Redzētais atgādina, ka dzeja var būt 21. gadsimta cilvēka meditācija.

Valda ČakareNenāk prātā ne īpaši atzīmējami prieki, ne vilšanās. Labas izrādes vienmēr priecē, bet sliktās mēdz sagādāt arī jautrus brīžus, un tad jau nevar teikt, ka laiks zemē nomests.

Dita EglīteDairas Āboliņas veidotie portretraidījumi LTV

Silvija Geikina – Sen aizmirstās, bet tik pievilcīgās Paula Putniņa lugas Naktssargs un veļas mazgātāja atgriešanās uz skatuves – iestudējums neatkarīgajā teātrī „Skatuve” Valda Lūriņa režijā.

Mārīte Gulbe Jāņa Baloža un Agneses Rutkēvičas dramaturģijas darbi; DT ansambļa aizrautīgā enerģētika Izraidītajos; labas dzejas sniegtais impulss & Guna Zariņa izrādē Dzeja JRT; Mārtiņa Brūvera Konferansjē NT Kabarē; Kristas Burānes filma par Māru Ķimeli.

Baiba Kalna Radoši aktīvā un rosinošā alternatīvo teātru darbošanās.

Ilze Kļaviņa – Noturīgais Liepājas teātra izrāviens. Daugavpils pieteikums uz jaunu līmeni. Mazā (telpas, ne satura ziņā) laboratorija Nacionālajā teātrī. Daudzsološa kustību un dejas izrāžu kvalitātes izaugsme. Par spīti bedrēm – Dailes repertuāra spektra plašums. Stabila un jau dominējoša jauno režisoru „balss” repertuāra un neatkarīgajos teātros.

Normunds Naumanis, Diena – Man ir prieks, ka jauno režisoru vai „teātrim nepiederošo” rosība no kvantitātes pamazām pāraug kvalitātē. Ļoti patika daži mazi „rokdarbiņi” – Titāniks + Bask@bols (Regnārs Vaivars), Satisfakcija (Dāvis Auškāps), Gaismotāji (Anna Viduleja), Ārā (Olga Žitluhina), gribētu, lai vairāk teātrī kā režisori plosītos Pauls Timrots un Intars Rešetins. Šie uzvārdi ir tie, kuru īpašnieki tiešām prot pārsteigt pat tādu ilgi un daudzcietušu āzi kā mani. Vēl es dikti gaidu, kā JRT Vlads Nastavševs tiks galā ar Peldošo – ceļojošo II daļu (jo 1. sērija bija ja ne labākā, tad noteikti visintriģējošākā sezonas izrāde).

Silvija Radzobe Ezeriņš – precīzs (nereālistisks) stils visos izrādes komponentos un dziļa cilvēcība.

Ieva Rodiņa, kroders.lvVirkne talantīgu, ļoti spilgtu aktierdarbu visas sezonas garumā, kas apliecina Latvijas teātra aktieru augsto profesionalitāti un radošo potenciālu. Piemēram tikai daži: Dainis Grūbe, Agnese Jēkabsone, Sandra Kļaviņa, Kaspars Zāle, Normunds Laizāns, Lauris Dzelzītis, Juris Žagars, Marija Bērziņa, Egils Melbārdis, Baiba Broka, un šo sarakstu iespējams vēl turpināt…

Gundega SaulīteIntara Rešetina debija režijā DT kamerzālē.

Gunta Sloga, LTV – Prieks, ka izrāžu autori turpina jau iepriekšējās sezonās novēroto tendenci strādāt ar latviešu dramaturģiju, gan meklējot jaunas interpretācijas iespējas literatūras klasikai (Ezeriņš; Stum, stum), gan sadarbībā ar jaunākās paaudzes dramaturgiem radot jaunus iestudējumus (Pieaugušie; Dukši; Mihails un Mihails spēlē šahu). Īpašs prieks par to, ka uz skatuves šosezon atgriezusies dzeja (Dzeja).

Ingvilda Strautmane, Latvijas RadioElmāra Seņkova stabilā spēja pārsteigt ar intelektu, emocijām un pamatīgumu. Reiņa Suhanova estētika.

Maija Svarinska – Man tādi ir vairāki. Pirmām kārtām – teātru radošums. Visu teātru. Var jau, protams, precizēt, ka, lūk, naudas trūkums spiež intensīvi strādāt. Jā, tā ir. Taču haltūras nav nevienā kolektīvā, un tas priecē. Ir augsne, kur profesionālismam augt. Prieku manī raisa arī Elmārs Seņkovs. Viņš vairs nav tikai jauns, talantīgs režisors, viņš ir meistars, ko acīmredzami apliecina šīs sezonas iestudējumi Krievu teātrī un Nacionālajā teātrī. It sevišķi manu domu apstiprina uzvedums Ezeriņš NT. Izrāde – pērlīte, kurā itin viss apburoši rotājas ar mākslas smaidu. Vispār vēlos uzsvērt, ka mūsu jaunie režisori ir krietns pamats Latvijas teātra stabilitātei, attīstībai un izaugsmei. Turklāt ik sezonu parādās jauni spēcīgi iedīgļi. Kā šoreiz, piemēram, Georgijs Surkovs no Daugavpils teātra, kura izrāde Viss ir viņa un arī pats režisors ir starp šīs sezonas Spēlmaņu nakts nominantiem.

Skats no Nacionālā teātra izrādes "Ezeriņš" (rež. E. Seņkovs) // Foto – Gunārs Janaitis

Daudz prieka manī raisīja arī mani kolēģi, proti, kritiķi. Daži piemēri. Undīnes Adamaites raksts par Agneses Jēkabsones darbu izrādē Piafa (kroders.lv, šeit). Nevis recenzija, bet dzeja! Kāda valoda, kāds smalks domu pinums! Vai, teiksim, Normunda Naumaņa materiāls par Vladislava Nastavševa uzvedumu Peldošie ceļojošie (KDi, 25.02.,2014, šeit). Izsmalcināta „teātra drēbes” ekspertīze, ko, starp citu, perfekti apliecina raksta virsraksts – Tukšuma maģija. Pēdējais piemērs, ko vēlos minēt, ir Valdas Čakares recenzija par DT Milēdiju (kroders.lv, šeit). Izrāde, no kuras aizgāju pēc 1. cēliena, bet, izlasījusi tās analīzi, sapratu, ka daudz kas nav bijis ne saredzēts, ne saprasts – aiz vīzdegunības. Toties Valda nešūmējas, bet mēģina iedziļināties – aiz cieņas pret teātri un savu profesiju. Starp citu, varbūt ir vērts arī kritiķus iekļaut Spēlmaņu nakts laureātu komandā? Vērtētu mūsu darbu tieši teātra praktiķi. Būtu interesanti, un abpusējā saikne kļūtu ciešāka.

Maija Treile – Olgas Žitluhinas laikmetīgās dejas izrādes Ārā rezonanse sabiedrībā, kas visuzskatāmāk mērāma dažādos – gan starptautiska, gan vietēja mēroga – apbalvojumos un nominācijās. Latvijas laikmetīgās dejas jomai kopumā būtisks, piemēram, fakts, ka pirmoreiz vēsturē kāda laikmetīgās dejas izrāde vērtēta Dienas Ābolu ķocī, turklāt saņēmusi maksimālo punktu skaitu ( šeit)

Henrieta Verhoustinska, LTV Jauno režisoru izaugsme (Elmārs Seņkovs, Laura Groza-Ķibere un Vladislavs Nastavševs).

Margarita Zieda – NT izrāde Ezeriņš. Prieks, ka, neskatoties uz no Rietumu kolēģiem aizlienētām estētikām un mākslinieciskiem paņēmieniem (kā Ezeriņā, tā Vasarniekos), kas nepriecē, Elmāram Seņkovam sāk izdoties veidot izrādes, kas ir saturiski interesantas un sliecas iegūt dziļumu. Īpašs prieks par Nacionālā teātra aktieriem izrādē Ezeriņš, kurus tik dzīvus, radošus un tik augstvērtīgā mākslinieciskā kvalitātē reti nākas redzēt. Un arī tas ir Seņkova nopelns, lai gan lieliski spēlē, protams, paši aktieri.

Lauma Abramoviča, STUDENTS VĒRTĒ – Elmāra Seņkova Ezeriņš

Madara Lazdiņa, STUDENTS VĒRTĒPrieks par ļoti košu sezonu – katrā no teātriem ir spilgti iestudējumi, un nevienā no kategorijām norādītie līderi nebija vienīgie kandidāti – jāveic grūta izvēle, lai varētu izvēlēties labāko. Lieliski nostrādātas izrādes – Piafa, Peldošie ceļojošie, Mollija saka jā!, Nāves ēnā un citas apliecina Latvijas teātru augsto profesionalitātes līmeni un nepacietīgi liek gaidīt nākamo sezonu.

Eva Škenderska, STUDENTS VĒRTĒ – Gata Šmita izrāde Dukši – latviešu autora iestudējums, precīza, laba aktierspēle, humora un nopietnā gaumīga mijiedarbība, spēja runāt par homoseksualitāti bez kariķējuma un izsmiekla.

Armands Kalniņš, SKATĪTĀJS VĒRTĒPrieks par sezonu kopumā: nobriedušu režisoru sekmīga atgriešanās (R. Vaivars, G. Šmits, Ģ. Ēcis); jaunās režisoru paaudzes pārliecinoša attīstība (K. Krūmiņš, V. Sīlis, Ģ. Šolis u.c.); savdabīgas un cerīgas debijas režijā (I. Rešetins, D. Auškāps u.c.); Nacionālā teātra mazo zāļu izrādes; Valmieras teātra iestudējumu daudzveidība; Daugavpils teātra savdabīgie un pārliecinošie meklējumi, kam perspektīvā jāpanāk labi rezultāti; ļoti profesionāli iestudēts mūzikls (Kabarē), grūtais, nenovērtētais ceļš uz „lielformāta”, plašai skatītāju auditorijai paredzēto politisko teātri (Ričards III).

 

GADA VILŠANĀS

Kitija Balcare, Remarka – Šai sezonā ir daudz skaļu vārdu izrāžu nosaukumos, autoros, režisoros, bet pēcgarša daļai no tiem ir ar vilšanās sastāvdaļu. Lai arī repertuāri pildās aumaļām un skatītājam ir iespēja atlasīt pērles, kuras ik pa brīdim (bieži vien negaidītākajās vietās un personās) uzmirdz pelēkajā masā, tomēr vairumam izrāžu „iepakojums” (pieteikumi un reklāmas kampaņas) ir skaļākas par pašu gatavo „produktu”, ko patērē skatītājs.

Dita Eglīte – Jaunā Rīgas teātra rutīna.

Silvija Geikina – Iestudējums Milēdija Dailes teātrī Dž. Dž. Džilindžera režijā.

Ilze Kļaviņa – Latvijas Leļļu teātra pašpietiekamība. Alvja Hermaņa talanta – sociāli asredzīgā skatījuma, estētiski smalkā rokraksta un cilvēcības filozofijas – iztrūkums.

Normunds Naumanis, Diena – Joprojām tā ir viena. Valsts nepietiekamā (noziedzīgā, jo nepārdomātā un stulbi tuvredzīgā) kultūras – šoreiz konkrēti teātra – finansējuma dēļ draudošais radošo personību izdegšanas sindroms. Režisori un aktieri nav lopi, kas var ražot 28 stundas diennaktī 500 dienas gadā. Ar mūsu skatuves māksliniekiem ir o.k., viņus vajag tikai mīlēt, bet režisoriem, īpaši aiz robežas 40+, ieteiktu vairāk lasīt (tieši grāmatiņas, ne i-neta ziņu drumslas) un orientēties pasaules vizuālo mākslu procesos. Kaut gan, protams, var arī dzīvot uz veciem lauriem/mītiem ar filosofisku pašpietiekamības mieru, jo – „viss jaunais taču ir labi aizmirsts vecais”. Ā! Ir vēl arī otra vilšanās – tas, ka, atšķirībā no visas Eiropas, nevienā Latvijas teātrī tā riktīgi nepievērsās „sarkanajam datumam” – Pirmā pasaules kara simtgadei. Tur tak mūsu saknes.

Silvija Radzobe Milēdija. Man nepatīk, ja režisors izmanto teātri, lai apliecinātu savas spējas vienīgi un tikai tukši un pašmērķīgi ieņirgt.

Ieva Rodiņa, kroders.lv – Kārtējā tukšā JRT sezona, kura liecina par ieilgušu māksliniecisku apsīkumu, kā arī Dailes teātra pieteikuma ziņā daudzsološais, taču realitātē – ne tik iepriecinošais sezonas noslēgums.

Gundega Saulīte – Absolūtais paškritikas trūkums Dailes teātrī, ļaujot ieraudzīt rampas gaismu tādai haltūrai kā Plikie un pusplikie.

Gunta Sloga, LTV – Kaut arī šajā teātra sezonā tika iestudēta virkne veiksmīgu, kvalitatīvu un profesionālu izrāžu, tomēr, izņemot atsevišķus gadījumus, teātris skatītājam sagādāja maz pārsteigumu. Tas ir, bija maz izrāžu kā vienota veseluma, maz oriģinālu ideju un formas meklējumu, vēl mazāk – iracionālās sajūtas, ka esi kļuvis par daļu no tā, kas notiek uz skatuves.

Ingvilda Strautmane, Latvijas Radio – Džilindžera paviršība un necieņa pret aktieriem un skatītājiem. Alvja Hermaņa ne-klātbūtne Rīgā un neviens iestudējums šajā sezonā JRT. Daudzu aktieru un režisoru pārstrādāšanās un „neuzlādētās baterijas”.

Maija Svarinska – Divas, ļoti personiskas. Pirmā – Gaļinas Poliščukas režijas noriets, vismaz Latvijā. Tam liecība ir izrāde Face Book. Post scriptum, par spīti pašatdevīgajai Andra Buļa spēlei. Otrs pārdzīvojums saistīts ar Normunda Naumaņa rakstu “Jā, jā, un OXI” (KDi, 03.07.2014, šeit). Kā allaž, kolēģi pamācīti un brīžiem arī noniecināti. Pie tā ir pierasts. Kā nekā Dita Rietuma (KDi, 24.04.2014, šeit) mums visiem ir piekodinājusi, ka Normunds Naumanis Latvijā ir labākais teātra kritiķis, līdz ar to nav ko spuroties pretī. Mani sarūgtināja kas cits, proti, skates Spēlmaņu nakts programmas un noteikumu asa kritika. Teju visu sezonu LTDS aicināja praktiķus, bet jo īpaši kritiķus pārdomāti, mērķtiecīgi reformēt, modernizēt Spēlmaņu nakts principus un noteikumus. Kas gribēja, atsaucās. Normunda Naumaņa starp viņiem nebija. Toties tagad augstprātīgi ir paziņojis, ka „Spēlmaņu nakts balva ir rutīnas un formālu principu varā”. Sāpīgi. Ne jau viedokļa (jaunināt allaž ir vērts), bet attieksmes dēļ.

Maija Treile – Vilšanos sagādāja tas, ka pārpildītas zāles dēļ neizdevās aizvadītajā sezonā noskatīties kolēģu izslavēto Ezeriņu. Par izrādes popularitāti, protams, prieks.

Henrieta Verhoustinska, LTV – Dailes teātra neviendabīgais līmenis, izrāde Milēdija.

Skats no Dailes teātra izrādes "Milēdija" (rež. Dž. Dž. Džilindžers) // Foto – Gunārs Janaitis

Margarita Zieda – Vladislava Nastavševa režija Peldošie – ceļojošie. Slēdzot ar Tumšo aleju atslēgu Mihaila Kuzmina romānu, atslēga nedarbojas. Sudraba laikmeta romāns arī ne, kura tulkojuma lietišķi pielietojamais līmenis liek vilties pavisam.

Lauma Abramoviča, STUDENTS VĒRTĒ – Dailes teātra Lielās zāles piedāvājums, izņemot izrādes M.Butterfly un Izraidītie.

Madara Lazdiņa, STUDENTS VĒRTĒ – Vilšanās joprojām ir par nepabeigtu izrāžu likšanu uz skatuves – izrādes mēdz piedzimt tikai kādā piektajā, sestajā vai pat desmitajā spēles reizē, līdz ar to aktuāls jautājums – kāpēc kādam būtu tā jāredz vēl nepiedzimusi?

Eva Škenderska, STUDENTS VĒRTĒ – Nepabeigtas, nenostrādātas izrādes, kas sekmēja nepārliecinošu, ļoti samākslotu aktierspēli, piemēram, Mihaila Gruzdova Jūtu tektonika, Edmunda Freiberga Laiks un Konveju ģimene.

Armands Kalniņš, SKATĪTĀJS VĒRTĒ – Šajā sezonā pietrūka Alvja Hermaņa un Māras Ķimeles izrāžu (kaut JRT iestudējumi nav uzskatāmi par neveiksmīgiem). Maz iespēju savlaicīgi (vai vispār) noskatīties Liepājas teātra jaunās izrādes, zaudējot iespējas plašāk nostiprināt šī teātra prestižu (daudzus jaunos, šķiet, talantīgos aktierus vēl nevar atpazīt) – viesizrāžu trūkums skādē teātrim. Zīmīga, simptomātiska neveiksme Dailes teātrī – Milēdija (īpaši žēl tāpēc, ka aktieru pūles ir skaidri saskatāmas un Dž. Dž. Džilindžers joprojām ir spējīgs režisors), turklāt Dailes teātra sezona kopumā ir sekmīga. Zināms profesionāļu apjukums (?) Ričarda III vērtējumā – ir gan precīzāka analīze, gan mēģinājumi vērtēt ne to, kas radīts, bet to, kam it kā būtu jābūt iestudētam.

 

Šeit 2011./2012. gada teātra sezonas kroders.lv veiktā kritiķu aptauja.

Šeit 2012./2013. gada teātra sezonas kroders.lv veiktā kritiķu aptauja.

Drukāt 

Atsauksmes

 • Krista Burāne 31.07.2014

  Un kur paliek jautājums par Gada izrādi bērniem un jauniešiem? Attieksmes, analīzes un vērtējuma trūkums pret šiem iestudējumiem, protams, ir simptomātisks un tieši tāpēc traģisks.

 • Krista Burāne 31.07.2014

  Nevis "pret", bet "par", protams. :)

 • AnnuksSofijiņš 01.08.2014

  Manuprāt.daži aktieri un izrādes ir pārslavētas(Piafa,Agnes JēkabsoneJRT izrādes),bet par un Daini Grūbi gan piekrītu. Jauns,talantīgs un spēcīgs aktieris,kas manuprāt ir 100% pārspējis Artūru Srakstiņu un citus ''sarūsējušus'' ''talantus''. Un arī Izraidītie teātra pasaulē iedvesa jaunas vēsmas,emocijas un spilgtas atmiņas.

 • Liene Dzelve 05.08.2014

  Citi izrakstījušies gari un plaši, citi atkal bijuši lakoniski. Dodu priekšroku otrajiem. Vispār jocīgi, cik daudz to kritiķu, ikdienā mana tikai divus trīs. Nu četrus.

Rakstīt atsauksmi
Citi šī autora raksti

Arhīvs

Ja nevari kaut ko atrast, meklē ARHĪVĀ

Meklēt