11. Jan. 2021

Pašam veidot šo tagadnes brīdi

Autors: Baiba Kalna
Elīna Gediņa izrādes "Drosmes projekts" mēģinājumā (2020, DDT) // Foto - Aivars Ivbulis