***

3. aprīlis 2020 / komentāri 0

Mūžībā devies dramaturgs Arturs Rubenis (1927-2020)

28. martā ASV mūžībā devies latviešu dramaturgs, režisors, bibliotekārs un sabiedrisks darbinieks Arturs Tālivaldis Rubenis.

Rubenis dzimis 1927. gada 5. jūnijā Rēzeknes novada Bērzgales pagastā. Skolojies dzimtajā pusē, 1944.gadā emigrējis uz Vāciju, kur beidzis Iceho latviešu ģimnāziju un Baltijas Universitātē studējis baltu filologiju. 1950.gadā izceļojis uz ASV, tur studējis teātra mākslu, iegūstot bakalaura grādu drāmā un maģistra grādus režijā un bibliotēku zinībās.

Teātra gaitas sācis kā dramaturgs latviešu nometnes teātrī Vācijā. Vēlāk bijis Klīvlandes "Daugavas Vanagu" teātra kopas vadītājs, vadījis arī latviešu skolas teātra uzvedumus. 20.gs. 90.gados režisējis dzimtajā Bērzgales pagastā, bijis vieslektors Rēzeknes Augstskolā.

A. Rubenis ir Rēzeknes Augstskolas Studentu teātra dibinātājs un režisors. Bijis arī aktīvs sabiedrisks darbinieks: Latviešu Teātru Apvienības Ziemeļamerikā dibinātājs un priekšnieks, apkārtraksta un rakstu krājuma “Skatuve” redaktors u.c. amatos. Kopš 2019. gada A.Rubenis bija biedrības "Dramaturgu asociācija" goda biedrs. Saņēmis Latvijas Atzinības krusta 5. šķiru un citus nozīmīgus apbalvojumus.

Dažādu teātra kopu vajadzībām sarakstījis vairāk nekā septiņdesmit lugu gan latviešu valodā, gan latgaliešu rakstu valodā (vairākas no tām publicētas abos variantos). Lugās izmantoti latviešu tautas pasaku motīvi autora brīvā interpretācijā. Lugas sakopotas sējumos latviski, latgaliski un angļu valodā un tikušas iestudētas ASV, Austrālijā un Latvijā. Rakstījis arī par drāmas un režijas teoriju - publicējis rokasgrāmatas teātra darbiniekiem "Piezīmes aktiera gramatikai" (1968), "Rakstīsim skatuvisku lugu" (1981), "Skatuviskās lugas pamati" (1989), "Režijas pamati skolotājiem un pašdarbniekiem" (Latvijā 2000). 2001. gadā iznācis autora sastādīts krājums "Rubeņa lugas. Apraksti un bibliogrāfija".

KrodersLV redakcija izsaka līdzjūtību dramaturga tuviniekiem un talanta cienītājiem.

 

Informācija par A.Rubeņa lugām pieejama, rakstot uz lugas@lugas.lv un www.lugas.lv.