Jaunumi

26. jūnijs 2018

Iznākusi kolektīvā monogrāfija "Latviešu literatūra 2007–2015"

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā (LU LFMI) iznākusi jauna kolektīvā monogrāfija "Latviešu literatūra 2007–2015", ko sastādījis Kārlis Vērdiņš.

Šajā grāmatā apkopotas dažādu humanitāro zinātņu pētnieku, literatūrkritiķu un rakstnieku – Kārļa Vērdiņa, Ingas Žoludes, Annas Auziņas, Arta Ostupa, Ritas Treijas, Zitas Kārklas u. c. apceres par jaunāko latviešu literatūru. Nepretendējot uz visu literatūras veidu un žanru pārskatu, kolektīvā monogrāfija pievēršas konkrētām tendencēm latviešu mūsdienu dzejā, prozā un dramaturģijā, kā arī sniedz ieskatu krievu, latgaliešu un lībiešu autoru darbos. Vairāki grāmatas autori ir ar attiecīgo tēmu cieši saistīti literatūras praktiķi, līdz ar to šo grāmatu lielā mērā veido ieskati "no iekšpuses", kritiķa lomu apvienojot ar informēta līdzdalībnieka skatpunktu.

Saturs

IEVADS
Kārlis Vērdiņš. Deviņi gadi latviešu literatūrā
PROZA
Mārtiņš Kaprāns. Emigrācijas ierāmēšana jaunākajā latviešu prozā
Zita Kārkla. Sievietes latviešu prozā
Kārlis Vērdiņš. Dzimtes nemiers un nenormatīvā seksualitāte mūsdienu prozā
Dainis Leinerts. Caur ērkšķiem uz zvaigznēm: fantāzijas un zinātniskās fantastikas proza 83
Rita Treija. Biogrāfiskie aspekti latviešu bērnu prozā
DZEJA
Artis Ostups. Modernisma ietekme mūsdienu dzejā
Anna Auziņa. Anatomija un metafizika: femīnā dzeja
Inga Žolude. Grēksūdzes dzejas tendence
Marians Rižijs. Nozīmīgākās dzejas debijas: pārmaiņas dzejas ainā
Ilva Skulte. Dzeja uz robežām: Latvijas krievu dzeja
Ilva Skulte, Sofija Kozlova. Dzejas slami Latvijā: literatūra vai subkultūra?
DRAMATURĢIJA UN TEĀTRIS
Maija Uzula-Petrovska. Dramaturga un režisora sadarbība teātrī
LITERATŪRA UN VALODA
Valentīns Lukaševičs. Mūsdienu latgaliešu literatūra
Valts Ernštreits. Lībiešu literatūra
SUMMARY
Kārlis Vērdiņš. Nine Years in Latvian Literature
JAUNĀKO LITERATŪRAS NOTIKUMU HRONIKA (2007–2015)
Sastādījusi Signe Raudive 384

Grāmatu par draudzīgu cenu varat iegādāties LU LFMI apgādā un lielākajās grāmatnīcās. Tuvāka informācija par grāmatas iegādi: http://lulfmi.lv/apgads