Jaunumi

3. janvāris 2022

Izziņoti nominanti Normunda Naumaņa vārdā nosauktajai balvai mākslas kritikā

Žūrija nosaukusi kandidātus Normunda Naumaņa vārdā nosauktajai balvai mākslas kritikā. 10. janvāra sarīkojumā "NN NAKTS" Jaunajā Rīgas teātrī tiks cildināti Gada balvai izvirzītie kritiķi, paziņoti Gada balvas mākslas kritikā un Jaunā kritiķa/es veicināšanas balvas laureātu vārdi.

Par darbu dažādu mākslas jomu kritikā žūrija Gada balvai mākslas kritikā izvirzījusi Rasu Jansoni, Ievu Melgalvi, Zani Radzobi un Kārli Vērdiņu. Jaunās kritiķes balvai nominēta Agnese Lipska. Gada balva mākslas kritikā un Jaunā kritiķa/es veicināšanas balva tiks pasniegtas 10. janvārī Jaunajā Rīgas teātrī sarīkojumā "NN NAKTS".

Normunda Naumaņa vārdā nosauktās Gada balvas kritikā ieguvējs saņems naudas stipendiju EUR 1500, kuru atbalsta tehnoloģiju uzņēmums "Tilde". Jaunā kritiķa/es veicināšanas balvu EUR 500 apjomā atbalsta SIA Kurekss. Žūrija vērtēja recenzijas, kas bija publicētas laika posmā no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 1. decembrim.

Žūrijas ieskatā Rasas Jansones kritiķes devums līdzinās misijai nepārstāt runāt par savas paaudzes mākslinieku problēmām, īpaši izjūtot sievietes mākslinieces stāstu. Katrs Rasas Jansones teksts ir komponēts ar gleznas autores cienīgu prasmi, spilgti noklājot lasītāja priekšā  mākslas pieredzes ainas, kas allaž samērotas ar plašāku laikmetīgās mākslas kontekstu. Pati būdama māksliniece, viņa lieliski pārzina ne vien tēla, mākslas darba uzdevuma īstenošanas radošos knifus, bet arī materiālās tapšanas ieročus, tāpēc precīzi definē problēmu vai autora īpašo veiksmi. Rasa Jansone nominēta par vizuālās mākslas izvērtējumu portālos arterritory.com un satori.lv.

Ievu Melgalvi žūrija ir izvirzījusi par publikācijām portālos satori.lv, punctummagazine.lv un kinoraksti.lv. Ievas Melgalves recenzijas par grāmatām un filmām citu apskatu vidū izceļas ar veidu, kādā Melgalve iesaista lasītāju savā domāšanas procesā. Lasītājam netiek pasniegti gatavi lakoniski spriedumi, drīzāk refleksijas straume, kurai gribas sekot, jo Melgalve ir laba stāstītāja. Jārēķinās, ka dažkārt teksts aizplūst no tradicionālas recenzijas gultnes, bet tās ir patīkamas novirzīšanās. Melgalves recenzijas ir vērīgas arī tāpēc, ka viņa ir ne vien uzmanīga, bet arī gudra un godīga lasītāja - diplomātiska laipošana un paslavēšana nav viņas stiprā puse.

Latvijas teātra kritikā Zanei Radzobei piemīt pārliecinoša, neatkarīga un spilgta balss. Ekspresrecenziju žanrā žurnālā “Ir” viņa ir attīstījusi valdzinošu meistarību, kurā harmoniski apvienojas intelektuāli atsperīga, precīza doma, konkrētās izrādes neaizmiglots, godīgs vērtējums, vienlaikus izrādi skatot plašākā mākslas un sabiedrības dzīves kontekstā. Sarežģītām diskusijām Zane Radzobe bieži vien māk piedāvāt oriģinālu skata punktu. Vienlaicīgi viņa  nevairās no vienkāršas cilvēciskas emocionalitātes un siltuma, ja izrāde tam devusi iemeslu.

Kaut arī Kārļa Vērdiņa recenzijas nav akadēmiskas, tomēr nedaudzos ietilpīgos vārdos viņam izdodas precīzi pateikt ko būtisku par strāvojumiem, procesiem un aktualitātēm. Šāda izteiksmes vienkāršība, vieglums un skaidrība ir iespējama vienīgi tad, ja rakstītājs zina daudz vairāk, nekā izsaka. Tāpat kā Vērdiņa dzejai, arī viņa recenzijām raksturīga ironija, kas liedz ar pārlieku nopietnību attiekties pret šedevriem, klasiķiem un autoram pašam pret sevi, taču šķietami nenopietnajā atmosfērā nereti tiek risināti jautājumi, kurus citiem autoriem nebūtu drosmes cilāt. Cilvēki, kas lasa Vērdiņu, ar katru rakstu kļūst nedaudz zinošāki, arī tad, ja paši to nepamana. Kārlis Vērdiņš nominēts par recenzijām portālos satori.lv un punctummagazine.lv.

Jaunās kritiķes balvai izvirzītās Agneses Lipskas recenzijās apvienojas jauna cilvēka aizrautība un briedumu, kurš gūts rūpīgi un atbildīgi izzinot kinokultūras mantojumu un kinopasaules šodienas ainu. Tāpēc pārliecina  autores stils un redzējums, kritiķe lasītāju gudri ievada  globālās kinokultūras kontekstos. Autores teksti ir gan saistoši, gan analītiski, tajos precīzi fiksēti filmas jēgai būtiskie kinovalodas elementi.

Šī gada “NN NAKTS” devīze ir “Aiz kritiskā punkta”, to veido Toms Treinis, Ilmārs Šlāpins, Monika Pormale, Valmieras Drāmas teātra jaunie aktieri Artis Jančevskis, Rūdis Bīviņš, Diāna Krista Stafecka, Krišjānis Strods, Meinards Liepiņš, Ieva Estere Barkāne, Kārlis Dzintars Zahovskis, Aksels Aizkalns un Sandis Runge. Muzicēs Miķelis Putniņš.

Biļetes www.jrt.lv

 

Normunda Naumaņa vārdā nosaukto Gada balvu mākslas kritikā 2015. gadā nodibināja Normunda Naumaņa biedrība. Lēmumu par šī gada nominantiem pieņēma biedrības izveidota žūrija: žūrijas priekšsēdētājs filozofs un rakstnieks Ilmārs Šlāpins, Nacionālā kino centra direktore Dita Rietuma, izdevniecības “Neputns” galvenā redaktore Laima Slava, teātra kritiķe Undīne Adamaite, Valsts kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” mākslinieciskā producente, muzikoloģe Baiba Kurpniece, literatūras kritiķe Anda Baklāne, publicists Valdis Ābols un Normunda Naumaņa biedrības valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte.

Normunda Naumaņa Gada balvai mākslas kritikā Kultūras ministrija ir piešķīrusi Nacionālās balvas statusu un atbalsta "NN NAKTS" norisi. Sarīkojumu informatīvi atbalsta laikraksts "Diena" un žurnāls "IR". “NN NAKTI” organizē Normunda Naumaņa biedrība.