Jaunumi

Publicitātes foto
19. janvāris 2022

Aicinājums uz audio pastaigu “Ja es nekustos, zeme kļūst plakanāka”

Noslēdzot māksliniecisko pētījumu, sarunu, ceļojumu un pieredžu ciklu “Pārmaiņu ekosistēmas”, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) aicina ikvienu interesentu sev ērtā laikā doties mākslinieces Ingas Erdmanes un ģeogrāfu Anitas Zariņas un Ivo Vinogradova sagatavotajā audio pastaigā “Ja es nekustos, zeme kļūst plakanāka” pa Garciemu.

Garciems, Babītes un Papes ezera, Engures ezera un citu piejūras ezeru pļavas, Spilves pļavas Rīgā un vēl daudzas citas pierīgas pārmitrās vietas ir “jūrai atkarotas teritorijas”, kā tās dēvēja padomju laika periodikā.  Latvijā kopumā ir apmēram 50 tūkstoši hektāru šādu mākslīgi iegūtu teritoriju. Daļa šo mitrzemju atrodas zem jūras līmeņa. Purvu un pārmitro pļavu nosusināšana lauksaimniecības vajadzībām sākās jau pirmās Latvijas Republikas laikā un ar grandioziem panākumiem triumfēja padomju gados, taču tagad tās, savu lauksaimniecības funkciju zaudējušas, ir teju nodotas aizmirstībai. Kā tas ietekmē Baltijas jūru un tās ekosistēmu, uzzināsiet, dodoties audio pastaigā pa Garciemu, ko sagatavojusi māksliniece Inga Erdmane kopā ar ģeogrāfiem Anitu Zariņu un Ivo Vinogradovu. Audio pastaiga ir atvērta apmeklētājiem jebkurā laikā, tomēr ieteicams izmantot gaišās dienas stundas. Savukārt tiem, kam šis laiks ir par aukstu, iesakām audio ierakstu klausīties mājās, jau zināmās vietas iepazīstot no jauna.

 

Audio pastaigu klausieties šeit: https://lcca.lv/lv/izstades/aicinam-uz-audio-pastaigu--ja-es-nekustos--zeme-klust-plakanaka/#izstade

Pastaigas lokācija: Garciems

Sākumpunkts: autobusu pietura “Garciems”

Maršruts: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10FPakD3Xb6NY7h3j66TVlSpdoVPSVJnF&usp=sharing

Kā nokļūt:

Ar auto: dodieties no Rīgas pa ceļu P1 Rīga–Carnikava. Iebraucot Garciemā, aiz ceļa zīmes “Apdzīvotas vietas sākums” pēc 160 metriem kreisajā pusē ir autobusu pietura. Tai pretī labajā pusē ir autostāvvieta. Blakus ir arī dzelzceļa stacija (labajā pusē).

Ar vilcienu vai autobusu: pietura “Garciems”.

Audio pastaigai nepieciešams mobilais telefons ar interneta pieslēgumu un austiņas. Iešanas temps – nesteidzīgs.

Kopējais pastaigas garums: 4 km.

 

Māksliniecisko pētījumu, sarunu un pieredžu cikla “Pārmaiņu ekosistēmas” uzmanības centrā ir sociālās, politiskās un ekoloģiskās pārmaiņas, attiecības starp cilvēku, vidi, dabu un kultūru, atgādinot, ka mēs esam daļa no daudz plašākas ekosistēmas. Tajā pastāvīgi norit enerģijas un informācijas aprite, kas turpina mainīties un liek domāt par jaunām ekosistēmām, kas cilvēku ietekmes dēļ būtiski atšķiras no tām, kādas bijušas vēsturiski. Mākslinieki starpdisciplinārās sadarbībās ar zinātniekiem, vides pētniekiem, ģeogrāfiem, biologiem, arī mūziķiem, tūrisma un tehnoloģiju speciālistiem šī cikla notikumu ietvaros tiecas izzināt pārmaiņu sarežģīto dabu mūsu reģionā, domājot par tiem caur kritiskām vides un ekoloģijas perspektīvām.

Cikla iepriekšējie notikumi 2021. gadā bija Haralda Matuļa un Lienes Lāces “Ceļojums uz Černovciem” un Lindas Boļšakovas multisensoriālas pieredzes performance “Dzīvā atmiņa”, Vikas Ekstas veidotais notikums “Purva ļaudis”, kā arī Rasas un Raita Šmitu “Virtuālās vakariņas ar zinātniekiem”. Tie noritējuši Latvijas Laikmetīgās mākslas centra veidotā projekta “Pārdomājot postsociālismu caur postkoloniālismu Baltijā” ietvaros, kas pievēršas postsociālisma un postkoloniālisma nospiedumiem un to atbalsotajām vēsturiskajām pārmaiņām mūsu reģionā caur aktuālās ekoloģiskās krīzes, vides jautājumu un nacionālisma prizmu. Cikla kuratore – Ieva Astahovska.