Jaunumi

25. janvāris 2022

Klajā laists Oļģerta Krodera 100. un Kroders.lv 10. jubilejas rakstu krājums KRODERDIENAS+

2022. gada 20. janvārī ar rakstu krājuma KRODERDIENAS+ izdošanu noslēgts gadu ilgušais teātra forums #kroderdienas.

Rakstu krājums KRODERDIENAS+ ir veltījums izcilā režisora Oļģerta Krodera 100. un viņā vārdā nosauktās teātra vietnes Kroders.lv 10. jubilejai, un tajā iekļauti gan pētnieciski raksti, gan populārzinātniskas publikācijas. Izdevums noslēdz kopš 2021. gada 20. janvāra notikušo pasākumu kopumu, kas ietvēra gan Zoom sarunu ciklu  ar Oļģerta Krodera domubiedriem, gan Oļģerta Krodera radošajai darbībai un teātra vietnes Kroders.lv 10 gadu pastāvēšanai veltītu zinātnisku konferenci.

“Rakstu krājums ir būtisks notikums gan Kroders.lv pastāvēšanas vēsturē, gan Latvijas teātra vidē. Izdevums interesentiem ļaus izzināt iepriekš maz aplūkotus Oļģerta Krodera personības un radošā darba aspektus, piemēram, analizējot Krodera Šekspīra iestudējumus pasaules teātra kontekstā, atklājot viņa ieguldījumu publicistikā vai iepazīstinot ar Krodera laikabiedriem Baltijā. Tikpat nozīmīga ir krājumā iekļautā desmit Kroders.lv arhīva rakstu izlase, kas fiksē Latvijas teātra neseno procesu un kritikas žanru daudzveidību,” par krājuma ieceri stāsta Kroders.lv galvenā redaktore Ieva Rodiņa.

Rakstu krājuma KRODERDIENAS+ izdevējs ir Latvijas Teātra darbinieku savienība, tas tapis ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Simtgades biroja finansiālu atbalstu. Krājuma idejas autore, zinātniskā redaktore – Ieva Rodiņa, projekta vadītāja un redaktore – Lauma Mellēna-Bartkeviča, māksliniece – Ieva Upmace. 

Krājuma pētnieciskajā sadaļā O. Krodera kā publicista veikumu pēta teātra zinātniece Vēsma Lēvalde, O. Krodera veidotos Šekspīra iestudējumus pasaules teātra kontekstā aprakstījusi teātra zinātniece Guna Zeltiņa, savukārt par O. Krodera attiecībām ar modernisma virzienu reflektē LKA profesore Valda Čakare, savukārt Baltijas perspektīvu krājumā ienes igauņu teātra zinātnieces Lūles Epneres pētījums par Voldemāru Panso un lietuviešu kritiķes Kristinas Steiblītes raksts par Lietuvas dejas teātra dibinātāju Kiru Katerinu Daujotaiti. Krājumā populārzinātnisko sadaļu veido desmit dažādu rakstu izlase no Kroders.lv arhīva, kā arī Līgas Ulbertes raksts par Kroders.lv dibināšanas kontekstu.

Krājums KRODERDIENAS+ ir bezmaksas izdevums. Tas tiks izplatīts Latvijas teātriem, augstskolām, lielākajām bibliotēkām un sadarbības partneriem. Plānots laist klajā arī krājuma digitālo versiju. Teātra interesentiem ir iespēja pieteikties bezmaksas krājuma eksemplāra saņemšanai Latvijas Teātra darbinieku savienībā, iepriekš rakstot uz e-pastu ltds@ltds.lv.

Tikmēr teātra foruma #kroderdienas digitālie notikumi –  zinātniskā konference un sarunu cikls par Oļģerta Krodera personību un radošo dzīvi pieejams Kroders.lv kontā platformā YouTube.