Par teātri

17. janvāris 2022 / komentāri 0

Ķermenis darbībā

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju pārpublicējam LKA pasniedzēju un absolventu sagatavotos divus digitālos krājumus metodisko materiālu sērijā “Teātris: teorija, prakse, pieredze”.

Krājumu “Ķermenis darbībā” un “Aktiermākslas pamati” mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības teātra mākslas pedagogi, kā arī amatierteātru kustībā iesaistītie aktieri un režisori Latvijā un diasporā. Vienlaikus krājumā atspoguļota LKA 30 gadu laikā uzkrātā pieredze skatuves mākslas pedagoģijā, kas var būt saistoša jebkuram interesentam.

Metodiskā materiāla pirmais krājums “Ķermenis darbībā” veltīts skatuves kustības un ar to saistīto jomu – klasiskās dejas, ķermeņa plastikas, improvizācijas, kontaktimprovizācijas treniņu saturam. Pirmā krājuma rakstu autori ir LKA docētājas Gunta Bāliņa, Ramona Galkina, Rita Lūriņa un Ilze Zīriņa, kā arī absolventi un nozarē atzīti laikmetīgās dejas mākslas horeogrāfi un dejotāji Elīna Gediņa, Rūdolfs Gediņš un Liene Grava. Skatuves kustības metodiskajam materiālam pievienotā video pielikumā iespējams iepazīties ar Anša Rūtentāla treniņa tehnikas sistēmas principiem un atsevišķu darbības uzdevumu un elementu rekonstrukciju. Šīs rekonstrukcijas videoversijas filmēšanā piedalījušies Rūtentāla “Kustību teātra” dažādu laika posmu dalībnieki.

Metodisko materiālu idejas autore un pirmā krājuma sastādītāja un redaktore Rita Lūriņa uzsver: “Šo metodisko materiālu galvenais uzdevums ir ne vien iedrošināt pedagogus un režisorus izmantot praksē aprakstītos vingrinājumus, bet arī kombinēt, pārveidot, papildināt un jaunradīt tos atkarībā no konkrētajiem klasē, skolā, radošajā vidē izvirzītajiem pedagoģiskajiem un mākslinieciskajiem uzdevumiem. Materiāls veidots, lai veicinātu izpratni un zināšanas par iespējām pilnveidot cilvēka fizisko, radošo un māksliniecisko potenciālu, pilnveidotu individuālo kustību vārdnīcu, partnera un grupas izjūtu, neverbālu, fizisku komunikāciju, kustību improvizāciju, rosinātu  iztēli, pašiniciatīvu, kā arī integrētu apgūto gan radošajos uzdevumos, gan ikdienas komunikācijā.”

Krājumu redaktori – Rita Lūriņa un Kārlis Krūmiņš, zinātniskā un literārā redaktore – Līga Ulberte, māksliniece – Kaiva Dreika, projekta vadītāja – Kristīne Freiberga.

 

Krājuma PDF fails pieejams šeit vai spiežot uz PDF ikonas:

Rakstīt atsauksmi