Par teātri

17. janvāris 2022 / komentāri 0

Aktiermākslas pamati

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju pārpublicējam LKA pasniedzēju un absolventu sagatavotos divus digitālos krājumus metodisko materiālu sērijā “Teātris: teorija, prakse, pieredze”.

Krājumu “Ķermenis darbībā” un “Aktiermākslas pamati” mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības teātra mākslas pedagogi, kā arī amatierteātru kustībā iesaistītie aktieri un režisori Latvijā un diasporā. Vienlaikus krājumā atspoguļota LKA 30 gadu laikā uzkrātā pieredze skatuves mākslas pedagoģijā, kas var būt saistoša jebkuram interesentam.

Metodiskā materiāla “Aktiermākslas pamati” centrā ir aktiera apmācības procesa sākumposms. Visi šī rakstu krājuma autori ir LKA esošie un bijušie docētāji, nozīmīgi teātra režisori, kuri pārstāv dažādas paaudzes un pieredzes, – Anna Eižvertiņa, Mihails Gruzdovs, Pēteris Krilovs, Kārlis Krūmiņš, Indra Roga, Elmārs Seņkovs un Anita Sproģe. Krājuma sastādītājs un redaktors Kārlis Krūmiņš krājuma ievadā raksta: “Šī izdevuma mērķis ir piefiksēt šī brīža LKA aktiermeistarības apmācības veidu, kurā galvenais elements ir pasniedzēja pieredze un personība. (..) Rezultātā ir tapis šis krājums, kas ir unikāla dāvana – iespēja ielūkoties meistaru praktiskajā laboratorijā, atceroties, ka neviena pieredze nav pārņemama burtiski un ka šis ir tikai sākums profesionāļu neklātienes diskusijai, kas būtu jāturpina.”

Metodisko materiālu idejas autore un pirmā krājuma sastādītāja un redaktore Rita Lūriņa uzsver: “Šo metodisko materiālu galvenais uzdevums ir ne vien iedrošināt pedagogus un režisorus izmantot praksē aprakstītos vingrinājumus, bet arī kombinēt, pārveidot, papildināt un jaunradīt tos atkarībā no konkrētajiem klasē, skolā, radošajā vidē izvirzītajiem pedagoģiskajiem un mākslinieciskajiem uzdevumiem. Materiāls veidots, lai veicinātu izpratni un zināšanas par iespējām pilnveidot cilvēka fizisko, radošo un māksliniecisko potenciālu, pilnveidotu individuālo kustību vārdnīcu, partnera un grupas izjūtu, neverbālu, fizisku komunikāciju, kustību improvizāciju, rosinātu  iztēli, pašiniciatīvu, kā arī integrētu apgūto gan radošajos uzdevumos, gan ikdienas komunikācijā.”

Krājumu redaktori – Rita Lūriņa un Kārlis Krūmiņš, zinātniskā un literārā redaktore – Līga Ulberte, māksliniece – Kaiva Dreika, projekta vadītāja – Kristīne Freiberga.

 

Krājuma PDF fails pieejams  šeit vai spiežot uz PDF ikonas:

Rakstīt atsauksmi