Par teātri

18. janvāris 2013 / komentāri 0

Ieskats rakstu krājumā "Te-Ki-La"

Apgādā Mansards ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu iznācis Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu gadagrāmatas TE-KI-LA. Teātra un kino lasījumi trešais, 2012. gada, laidiens.

Trešās gadagrāmatas tēma ir Kā tapt aktierim – aktieru audzināšanas vēsture, pieredze, metodes un problēmas Latvijā.

Gadagrāmatu ievada divu Latvijas Kultūras akadēmijas docētāju raksti. Akadēmijas rektors, profesors Jānis Siliņš sniedz ar unikāliem attēliem ilustrētu izvērstu pārskatu par aktieru izglītības vēsturi Latvijā, minot nozīmīgākās institūcijas, pedagogus, metodes, noteiktai tradīcijai atbilstošas skolas. Docente Rita Grīnfelde vēsturiskā griezumā raksturo priekšstatus par skatuves kustību pasaules un Latvijas teātrī.

Tālāk piedāvātas Sarunas (to lielāko daļu veidojušas LKA Skatuves un audiovizuālās mākslas teorijas programmas studentes) ar pieredzējušiem aktieru pedagogiem: Ainu Matīsu, Pēteri Krilovu, Māru Ķimeli, Edmundu Freibergu, Annu Eižvertiņu, Anitu Garanču, Indru Rogu, Mihailu Gruzdovu, Olgu Žitluhinu, Robertu Ligeru. Visi intervējamie, izņemot Robertu Ligeru, kura vadītais ansamblis Rīgas pantomīma daudziem jauniešiem kļuva par pakāpienu ceļā uz profesionālu aktiera izglītību, ir strādājuši vai turpina strādāt kā Latvijas Kultūras akadēmijas docētāji.

 

Saturs

Inga Pērkone, gadagrāmatas sastādītāja. Ievadvārdi

I Raksti

Jānis Siliņš. Teātra aktieru apmācība Latvijā

Rita Grīnfelde. Kustības studiju tradīcijas un personiskā pieredze

II Sarunas

Aina Matīsa (intervē Inga Pērkone)

Pēteris Krilovs (intervē Zane Kreicberga)

Māra Ķimele (intervē Aija Murāne un Inga Pērkone)

Anna Eižvertiņa un Edmunds Freibergs (intervē Aija Murāne)

Indra Roga un Mihails Gruzdovs (intervē Aija Murāne)

Anita Garanča (intervē Dita Celmiņa)

Olga Žitluhina (intervē Anna Vilnīte)

Roberts Ligers (intervē Viktorija Eksta)

Ieskatam piedāvājam Zanes Kreicbergas un Ingas Pērkones sarunu ar režisoru Pēteri Krilovu:

      

Rakstīt atsauksmi