Par teātri

25. septembris 2017 / komentāri 0

Hamleta vārdi

Liepājas Universitāte laidusi klajā Vēsmas Lēvaldes pētījumu par leģendāro latviešu režisoru Oļģertu Kroderu „Hamleta vārdi”. Monogrāfijas apakšvirsraksts ir „Klasika un teksts Oļģerta Krodera interpretācijā”.

„Balstoties teorētiskajās zināšanās, praktiskajā teātra darba pieredzē, talantīgā interpretācijas spējā, arhīva materiālu studijās, kā arī skrupulozā darbā ar literāro tekstu un izrāžu režijas eksemplāriem, Vēsmas Lēvaldes pētījums piedāvā aizraujošu ceļojumu režisora radošajā laboratorijā, teksta pārtapšanā no rakstīta vārda runātā un literārā sacerējuma ceļā līdz skatuvei,” raksta viens no grāmatas zinātniskajiem recenzentiem, Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs.

Savukārt teātra zinātniece Guna Zeltiņa savā atsauksmē norāda: „Radīta saistoša grāmata – pētījums, kas ar savu pamatīgo dokumentāro un tekstoloģisko izpēti, kā arī zinātnisko novitāti O. Krodera iestudējumu līdz šim neskartu aspektu analīzē ir būtisks jaunpienesums mūsu teātra vēsturē un teorijā. Tā sniedz ieskatu režisora un viņa aktieru radošajā laboratorijā un tālab noderēs gan teātra teorētiķiem un praktiķiem, gan studentiem un visiem teātra interesentiem.” G. Zeltiņa arī atzīmē, ka autore „/../ brīvi operē ar  līdz šim maz zināmu vai pat nezināmu informāciju, kas ir ļoti noderīga ne tikai attiecīgo uzvedumu un paša O. Krodera, bet arī tālaika mākslas, politisko un sociālo kontekstu izpratnē”.

Grāmatas autore Vēsma Lēvalde uzsver, ka „Hamleta vārdi” atklāj divus Oļģerta Krodera režijas pīlārus – Šekspīra traģēdija „Hamlets” bija viņa neizsmeļamais iedvesmas avots, bet teksta radoša interpretācija skatuvei bija veids, kā literatūras klasikas tēlus padarīt par zālē sēdošo laikabiedriem.

Monogrāfija izdota ar Liepājas Kultūras pārvaldes un valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības” projekta Nr. 4 „Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” atbalstu.

Grāmatas redaktore ir Ieva Rodiņa, vāka dizainu izstrādājis mākslas fotogrāfs Laimonis Stīpnieks, monogrāfija iespiesta Jelgavas tipogrāfijā. Izmantotas Laimoņa Stīpnieka, Mārtiņa Vilkārša, Matīsa Markovska, Liepājas teātra un Valmieras Drāmas teātra arhīvu fotogrāfijas. Grāmatā iekļautas arī intervijas ar Oļģertu Kroderu un aktieriem Rihardu Rudāku un Jāni Makovski.

Vēsma Lēvalde ir teātra zinātniece, šā gada februārī Latvijas Universitātē ieguvusi mākslas zinātņu doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu „Klasikas iestudējumi Oļģerta Krodera režijā: teksts un tā interpretācija.”

Grāmatas fragments PDF formātā lasāms šeit:

Rakstīt atsauksmi