Viedokļi

30. jūnijs 2015 / komentāri 0

Jauna iespēja studēt dramaturģiju

2015./2016. mācību gadā Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mākslas maģistra studiju programmā tiek atvērta jauna specializācija „Laikmetīgās dramaturģijas teksti”. Dokumentu pieņemšana visās LKA programmās sāksies 1. jūlijā, tāpēc Kroders.lv jautā jaunās specializācijas vadītājam, LKA asociētajam profesoram, dramaturgam un režisoram Laurim Gundaram, kas sagaida laikmetīgās dramaturģijas studētgribētājus.

Kur Latvijā vispār iespējams studēt dramaturģiju?

Tikai LKA, ja runājam par formālo izglītību. Līdzās tai biedrība „Darbnīcas” rīko regulārus intensīvos divu mēnešu dramaturģijas pamatu kursus, kas ir pašapmācības jeb mūžizglītības forma. Tie allaž ir gana apmeklēti, un, iespējams, varētu rasties jautājums, kāda gan atšķirība? Turklāt, kas ātrāk nāk, tas taču mums allaž mīļāks. Manā ieskatā gan šie divi gadi būs vien mirklis, lai apgūtu visu, kas iecerēts. Tāpat formālā izglītība lielākā mērā motivē mācītieskāro savākties konkrētam radošam veikumam, kāds paredzēts, lai iegūtu maģistra grādu. Tomēr visbūtiskākā atšķirība – LKA apmācība paredz aktīvu, uz rezultātu vērstu dramaturģijas interesentu saskarsmi ar radniecīgajām teātra un kino profesijām, tā ļoti reāli apjaušot savu sapņu īstenošanas iespējas.

Kāds ir jaunās LKA maģistra studiju apakšprogrammas mērķis?

Dot iespēju apgūt audiovizuālo mākslu pamatu pamata – dramaturģijas – likumsakarības tiem, kas kaut intuitīvi apjautuši tās lomu un nepieciešamību viņu profesionālajā dzīvē. Šeit ar vārdu „profesionālis” apzīmētu ikkatru indivīdu, kurš izjutis sevī vēlmi radīt jebkura žanra dramaturģisku tekstu – kā zināms, vien nedaudziem tā ir pamata nodarbe. Tomēr groda žanra tehnisko likumsakarību apguve ir minētā profesionālisma pazīme.

Apmācības aptvers gan teātra, gan kino tekstu izveides principus, teorija tiks cieši sajūgta ar praksi, katram studējošajam pašam izlemjot savas prioritātes. Tiks veicinātas ne tikai studējošo radošās izpausmes, bet arī vēlmes tekstu izpētes laukā, tā stimulējot dramaturģijas attīstību kopumā. Kā liecina nosaukums – programmas uzsvars uz laikmetīgumu jeb reālu iekļaušanos aktuālajos dramaturģijas procesos. Turklāt „rakstošajiem” šī ir īpaša iespēja īsā laikā profesionāli izstrādāt savu radošo darbu līdz īstenošanas stadijai.

Kādas priekšzināšanas vajadzīgas? Ja esmu ekonomikas bakalaurs, kurš brīvajā laikā vada neliela pagasta amatierteātri, vai varu pretendēt uz studijām šajā specializācijā?

Būtiska programmas īpatnība – tajā var stāties jebkādas specialitātes bakalaura grāda īpašnieks: programma nodrošinās iespēju intensīvi, īsā laikā apgūt nepieciešamās pamata zināšanas, tā neradot sarežģījumus tālākajā apmācības procesā. Mūsu pieredze liecina, ka arī nekādas īpašas praktiskas priekšzināšanas nav obligātas – tās var noderēt, bet var arī traucēt. Katrā ziņā iestājpārbaudījumu laikā spēsim savstarpēji apjaust esošo un vēlamo – tāpēc ir paredzēta eksāmenu otrā kārta: pārrunas.

Ko tur varēs iemācīties?

Pilns mācību programmas apjoms izpētāms attiecīgajā LKA mājas lapas sadaļā, tomēr uzsverot būtiskāko – līdzās specifisko profesijas rīku izpētei un apguvei šī ir pilnvērtīga akadēmiska maģistra programma, kas paredz būtisku studējošā redzesloka paplašināšanos gan plašumā, gan dziļumā. Šeit gandarījumu gūs gan teorijas izslāpušais, gan praktiskas iemaņas alkstošais. Īpašu un unikālu šīs maģistratūras īpatnību darīs reālā situācija, ka līdzās šai apakšprogrammai pirmo reizi LKA vēsturē tiek uzņemta arī laikmetīgās dejas maģistru plūsma, un tas paredz visai ciešu kopā būšanu – esam pārliecināti, ka Latvijas vidē ir labs brīdis abām šīm plūsmām vienu otru auglīgi papildināt, kā tam arī vajadzētu būt ikvienā attīstītā jaunrades valstī. Tomēr dramaturģijas tekstu interesentus gaida arī pašreiz studējošais teātra režijas bakalauru programmas kurss – ceram uz veiksmīgu sadarbību reālu tekstu iedzīvināšanā uz skatuves. Iespējas arī kontaktēt ar kino specialitāšu studentiem.

Cik ilgi jāmācās, un cik tas maksā?

Maģistratūra tradicionāli ir divgadīgs piedzīvojums. Sakarā ar jauno plūsmu izveidi apmācības apjomi ir pilnveidoti un intensificēti – garlaicīgi noteikti nebūs. Paredzams, ka būs t.s. budžeta vietas, kā arī maksas apmācība – EUR 1700 gadā.

Kā var iestāties?

Līdzās diviem vispārējiem testiem (svešvaloda, kultūras teorija un vēsture), dramaturģijas tekstu interesentus centīsimies iepazīt trijos dažādos veidos. Iesniedzot dokumentus, reflektantiem jāpievieno divi radoša rakstura teksti – motivācijas vēstule (2000-3000 zīmju apmērā), kā arī jebkāda esoša dramaturģiska teksta analīze (luga vai scenārijs), kuras maksimālais apjoms 12000 zīmes. Analīzē iekļaujams neliels ieskats darba autora daiļradē un materiāla tapšanas konteksta novērtējums, kā arī īss attiecīgā teksta izvēles pamatojums. Papildus jāiesniedz arī izvēlētās lugas vai scenārija kopija. Uzsveru – tekstam nav jābūt reflektanta radītam, ir pat ieteicams analizēt kādu citu, pat ja pašam radošuma pārpārēm. Analīze tiks vērtēta bez reflektanta klātbūtnes, klātienē tiksimies pārrunu kārtā. Noteikti spriedīsim par iesniegto analīzi, iespējams, lūgsim kādus papildus paskaidrojumus. Komisija var uzdot papildus jautājumus par kultūru, mākslu, reflektanta profesionālo pieredzi un teorētiskajiem uzskatiem. Un, protams, esat gatavi pamatot vēlmi mācīties konkrētajā apakšprogrammā.

Vai būt par dramaturgu tiešām var iemācīties?

Dažkārt man šķiet, ka studenti neatšķir divas jautājumu formas – „var iemācīt?” un „var iemācīties?”. Patiesi, jārunā par otro. Par pirmo ir skaidrs – iemācīt nevar neko, bet iemācīties var jebko. Īpaši dramaturģijas tekstu jomā, kur tās īpašās specifikas dēļ ir visai droši tehniskie atskaites punkti un likumsakarības, kas, vien saplūstot ar autora radošumu un talantu, vēršas iestudējamā darbā. Tieši šī individuālā darba un kolektīvi radāmā gala rezultāta saplūsmes specifika ir mūsu apmācības pamats. Turklāt jau vienreiz izstudējuša cilvēka vecums ir visauglīgākais šādai programmai: motivācija ir skaidra, nepieciešami tikai rīki savas apņēmības izpausmei. Šo zināšanu apjomu, kas kombinēts ar praksi, apņemas sniegt „Laikmetīgās dramaturģijas tekstu” programma.

 

Plašāk par LKA 2015./2016. gada studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem http://www.lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/uznemsana-2015-gada/

Rakstīt atsauksmi