Viedokļi

2. augusts 2021 / komentāri 0

Pasaule pavērusies plašāka

Valmieras vasaras teātra festivāls, kas šogad notiks no 6. līdz 8. augustam, būs veltīts bērniem un pusaudžiem. Tāpēc festivāla priekšvakarā žurnāliste Santa Remere aicinājusi uz sarunu festivāla organizētāju, režisoru Jāni Znotiņu un režisores Paulu Pļavnieci un Kristu Burāni, kuras šajā laikā aktīvi strādā pie festivāla izrāžu iestudējumiem, lai uzdotu jautājumus: par ko mūsdienās ir svarīgi runāt ar bērniem un jauniešiem? Kā šis laikmets un jo sevišķi pēdējais gads ir ietekmējis bērnus, ģimenes un mūsu sabiedrību un cik lielā mērā tas atstājis iespaidu uz teātru darbu, izrāžu formātu un festivāla rīkotāju plāniem?

Režisori apliecina, ka pēc izolācijā pavadītā laika vasara ir atgriezusies ar radošu kultūras dzīves pacēlumu, kas ļauj turēties uz atkalsatikšanās prieka viļņa, tomēr atzīst, ka gads ir bijis smags visiem. Sevišķi grūti psiholoģiski to bijis izturēt pusaudžiem, tāpēc festivāls jo vairāk šķiet gaidīts un vajadzīgs.

“Festivāla vizuālajā tēlā izmantotais attēls ar izjauktu mobilo telefonu ir aicinājums nevis nopelt šo laiku, kas pavadīts, skatoties ekrānos, bet dot telefonam otru iespēju – citu, atšķirīgu dzīvi, padomāt par alternatīvām un paraudzīties uz pasauli “cita acīm”.”

Festivāls plānots jau kopš 2019. gada, un tā veidotāji nav pieļāvuši domu, ka tas varētu nenotikt, bet gan bijuši atvērti domai par formas pielāgošanu drošības apstākļiem. Tāpēc festivālā četras izrādes notiks kustībā, joprojām nodrošinot iespēju cilvēkiem satikties un piedzīvot teātri kopā.

Paula Pļavniece festivālam gatavo izrādi “Marija un zibens”, kas paredzēta 13 līdz 17 gadus veciem jauniešiem par pusaudžu seksualitāti un sevis meklēšanu. Režisore atzīst, ka viņas laikā pēcpadomju paaudzei šie meklējumi izpaudušies citādi, bet šobrīd pasaule šķiet pavērusies it kā plašāka un kļuvusi daudzveidīgāka, tāpēc ir jārunā par to, kā jaunais cilvēks tajā jūtas. Paula uzsver, ka režisora uzdevums ir spēt uzrunāt pusaudzi kā līdzīgu, nevis no augstāka vai zemāka skatpunkta, būt empātiskam arī pret vēlmi reizēm aizcirst durvis.

Krista Burāne ar līdzautoriem pie izrādes “Pasaules gals un citas blēņas” sākusi strādāt jau pavasarī pandēmijas laikā. Izrādes mērķauditorija ir 10 līdz 14 gadus veci bērni un jaunieši, un arī stāstus tai radījuši šīs vecuma grupas skolēni no Cēsu Jaunās skolas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, iztēlojoties kopumā 21 iespējamo pasaule bojāejas scenāriju un vienlaikus arī iespējamo glābšanas plānu. Šajos šķietami neiespējamajos stāstos par “blasaulēm” jeb blakus pasaulēm parādās daudz liecību par tagadnes situāciju un jau esošo īstenību. Lai arī Krista atzīst, ka bērni, līdzīgi, kā pieaugušie, ir ar atšķirīgu vēlmi un motivāciju iesaistīties radošu projektu veidošanā, ar mācību procesa starpniecību viņai izdevies atrast pieeju, neparastā veidā padarot izrādes scenārija rakstīšanu par interesantu skolas un projektu nedēļas uzdevumu. Režisore ir gandarīta, ka šāds uzdevums spējis jēgpilni iegult bērnu dzīvē un izglītības procesā, kā arī parādīt, kā mākslinieks un skolotājs var papildināt cits citu. Izrāde ļaus iesaistīties un līdzradīt arī atnākušajiem skatītājiem, jo viņi būs aicināti doties misijā kopā ar saviem vienaudžiem.

Jautāts par to, kā pieaugušie režisori var zināt to, kā uzrunāt pusaudžus, festivāla organizētājs Jānis Znotiņš atzīst, ka ir divi galvenie varianti – vai nu režisoram ir jau ievērojama pieredze, mēģinot iejusties un saprast bērnu vai pusaudzi, vai arī darbs pie izrādes nozīmē bagātināt sevi ar zināšanām par konkrēto vecuma posmu. Strādājot pieaugušo auditorijai, mākslinieks var paļauties, ka tiks uztverts, bet, veidojot izrādi bērniem, ir jādomā par viņiem. Darbs pie bērnu izrādes prasa ilgāku sagatavošanās cēlienu un bieži notiek ciešā sasaistē ar bērnu vai pusaudzi, taču tas sniedzot arī lielu gandarījumu izrādes veidotājiem, un process padara viņus zinošākus. Savukārt vecāku uzdevums, piedāvājot bērniem apmeklēt izrādes, ir ņemt vērā norādīto vēlamo izrādes vecuma grupu, lai šī pieredze patiešām nostrādātu.

Rakstīt atsauksmi